A A A

Achiziții


2022-08-22

Works for construction of a “Cold Storage Warehouse for planting materials and grapes” for the Scientific Practical Institute of Horticulture and Food Technologies (ISPHTA), from Moldova

 


 

2022-06-23

WORK_ASUM_2022

 


 

2022-05-03

Raport privind monitorizarea contractelor de achiziții publice

 


 

2022-03-07

ICB WORK_SOROCA_2022 Civil worksWorks for construction of a “Technical-didactical Center on Agriculture Mechanization” for the Technical Agriculture College from Soroca.

 


 

2022-02-25

Request for Bids under NCB # SUPPORT_CEVVC_UNGHENI_2022

 


 

2022-01-20

Planul anual al achizițiilor pentru anul 2022

 


  

2021-12-10

Planul provizoriu anual al achizițiilor publice pentru anul 2022

 


 

2021-09-01

 

I.P. „Unitatea de implementare a proiectelor în domeniul mediului” anunță concurs privind achiziționarea serviciilor de consultanță în cadrul proiectului „Îmbunătățirea cadrului instituțional și legal pentru gestionarea specifică a unor fluxuri de deșeuri

 


2021-08-25

 

Request for Bids under NCB # REAC_TUM_ASUM_2021

 


2021-08-23

 

I.P. „Unitatea de implementare a proiectelor în domeniul mediului” anunță concurs privind achiziționarea serviciilor de consultanță în cadrul proiectului„Îmbunătățirea cadrului instituțional și legal pentru gestionarea specifică a unor fluxuri de deșeuri în Republica Moldova”.

 


 

2021-08-16

 

Notificare de atribuire a contractului nr. 06/SC-1/3/SIP-UNEP/2021 pentru serviciile prestate în cadrul proiectului „Suport în procesul post-ratificare a Convenției Minamata de către Republica Moldova prin consolidarea capacităților de eliminare și reducere a riscurilor asociate cu mercurul

 


 

2021-08-16

 

Notificare de atribuire a contractului nr. 05/SC-1/3/SIP-UNEP/2021 pentru serviciile prestate în cadrul proiectului „Suport în procesul post-ratificare a Convenției Minamata de către Republica Moldova prin consolidarea capacităților de eliminare și reducere a riscurilor asociate cu mercurul

 


 

2021-08-04

 

Notificare de atribuire a contractului nr. 04/SC-1/3/SIP-UNEP/2021

 


 2021-08-02

 

„EXTINDEREA TERMENILOR DE DEPUNERE A OFERTELOR pentru concursul lansat de I.P. UIPM  privind achiziționarea serviciilor de consultanță individuală (expert național) în cadrul proiectului „Suport în procesul post-ratificare a Convenției Minamata de către Republica Moldova prin consolidarea capacităților de eliminare și reducere a riscurilor asociate cu mercurul” cu privire la elaborarea raportului analitic cost-beneficiu privind substituirea dispozitivelor/obiectelor/produselor de măsurare cu mercur în Republica Moldova cu dispozitive alternative în instituţiile de sănătate.”

 


 2021-07-30

 

EXTINS: I.P. „UIPM” anunță concurs privind achiziționarea serviciilor de consultanță în cadrul proiectului „Îmbunătățirea cadrului instituțional și legal pentru gestionarea specifică a unor fluxuri de deșeuri

 


2021-07-20

 

Anunț privind extinderea termenului de depunere a ofertelor privind achiziționarea serviciilor individuale de consultanță în cadrul proiectului „Suport în procesul post-ratificare a Convenției Minamata de către Republica Moldova prin consolidarea capacităților de eliminare și reducere a riscurilor asociate cu mercurul” cu privire la elaborarea raportului de evaluare a instituţiilor din sectorul de sănătate care necesită substituirea dispozitivelor/obiectelor/produselor de măsurare cu mercur în Republica Moldova.

 


2021-07-15

 

I.P. „Unitatea de implementare a proiectelor în domeniul mediului” anunță concurs privind achiziționarea serviciilor de consultanță în cadrul proiectului „Îmbunătățirea cadrului instituțional și legal pentru gestionarea specifică a unor fluxuri de deșeuri

 


2021-07-13

 

ANUNȚ PRIVITOR LA EXTINDEREA TERMENULUI DE DEPUNER A OFERTELOR privind achiziționarea serviciilor de consultanță individuală (expert național) în cadrul proiectului „Suport în procesul post-ratificare a Convenției Minamata de către Republica Moldova prin consolidarea capacităților de eliminare și reducere a riscurilor asociate cu mercurul” pentru elaborarea Planului operațional de aplicare a schemei de responsabilitate extinsă a producătorului pentru lămpi / corpurile de iluminat (conform caietului de sarcini)

 


2021-07-05

 

ANUNȚ PRIVITOR LA EXTINDEREA TERMENULUI DE DEPUNER A OFERTELOR privind achiziționarea serviciilor de consultanță individuală (expert național) în cadrul proiectului „Suport în procesul post-ratificare a Convenției Minamata de către Republica Moldova prin consolidarea capacităților de eliminare și reducere a riscurilor asociate cu mercurul” pentru elaborarea Planului operațional de aplicare a schemei de responsabilitate extinsă a producătorului pentru lămpi / corpurile de iluminat (conform caietului de sarcini)

 


2021-06-28

 

I.P. UIPM anunță concurs repetat de achiziționare a serviciilor de consultanță individuală în cadrul proiectului „Suport în procesul post-ratificare a Convenției Minamata de către Republica Moldova prin consolidarea capacităților de eliminare și reducere a riscurilor asociate cu mercurul”, privind elaborarea Ghidului privind gestionarea ecologică a deșeurilor care conțin mercur (The national guidlines with reference to environmentally sound management of mercury containing waste).

 


2021-06-25

 

I.P. „Unitatea de implementare a proiectelor în domeniul mediului” anunță concurs privind achiziționarea serviciilor individuale de consultanță în cadrul proiectului „Îmbunătățirea cadrului instituțional și legal pentru managementul fluxului specific de deșeuri în Republica Moldova” cu privire la realizarea activităților tehnice necesare pentru implementarea Programului de grant, orientate spre examinarea veridicității, legalității documentelor prezentate, evaluării tehnice a dosarelor depuse și asigurarea conformității Programului de grant la prevederile Legii privind ajutoarele de stat nr. 139/2012.

 


2021-06-18

 

I.P. „Unitatea de implementare a proiectelor în domeniul mediului” anunță concurs privind achiziționarea serviciilor individuale de consultanță în cadrul proiectului „Suport în procesul post-ratificare a Convenției Minamata de către Republica Moldova prin consolidarea capacităților de eliminare și reducere a riscurilor asociate cu mercurul” cu privire la elaborarea raportului de evaluare a instituţiilor din sectorul de sănătate care necesită substituirea dispozitivelor/obiectelor/produselor de măsurare cu mercur în Republica Moldova.

 


2021-06-18

 

ANUNȚ DE PARTICIPARE privind achiziționarea serviciilor de consultanță individuală (expert național) în cadrul proiectului „Suport în procesul post-ratificare a Convenției Minamata de către Republica Moldova prin consolidarea capacităților de eliminare și reducere a riscurilor asociate cu mercurul” cu privire la elaborarea raportului analitic cost-beneficiu privind substituirea dispozitivelor/obiectelor/produselor de măsurare cu mercur în Republica Moldova cu dispozitive alternative în instituţiile de sănătate. 

 


2021-06-17

 

„ANUNȚ DE PARTICIPARE privind achiziționarea serviciilor de consultanță individuală (expert național) în cadrul proiectului „Suport în procesul post-ratificare a Convenției Minamata de către Republica Moldova prin consolidarea capacităților de eliminare și reducere a riscurilor asociate cu mercurul” pentru elaborarea Planului operațional de aplicare a schemei de responsabilitate extinsă a producătorului pentru lămpi / corpurile de iluminat (conform caietului de sarcini)”

 


2021-06-15

 

Notificare de atribuire a contractului, CONTRACT NR. 03/SC-1/6/SIP-UNEP/2021

 


2021-06-14

 

I.P. „Unitatea de implementare a proiectelor în domeniul mediului” anunță concurs privind achiziționarea serviciilor de consultanță în cadrul proiectului„Îmbunătățirea cadrului instituțional și legal pentru gestionarea specifică a unor fluxuri de deșeuri în Republica Moldova”

 


2021-06-01

 

Extins: Anunț privind achiziționarea serviciilor pentru elaborarea Ghidului privind gestionarea ecologică a deșeurilor care conțin mercur

 


2021-06-01

 

Extins: Anunț în vederea lansării procedurii de achiziționare a serviciilor de consultanță pentru elaborarea Strategiei de comunicare și sensibilizare privind reducerea riscului de expunere la mercur (Communication and awareness raising strategy on reduction of exposure to mercury).

 


2021-05-18


Extins repetat: „Îmbunătățirea cadrului instituțional și legal pentru gestionarea specifică a unor fluxuri de deșeuri în Republica Moldova”

 


2021-05-18


Anunț privind achiziționarea serviciilor pentru elaborarea Ghidului privind gestionarea ecologică a deșeurilor care conțin mercur

 


2021-05-17 

 

Anunț în vederea lansării procedurii de achiziționare a serviciilor de consultanță pentru elaborarea Strategiei de comunicare și sensibilizare privind reducerea riscului de expunere la mercur (Communication and awareness raising strategy on reduction of exposure to mercury)

 


2021-05-11

 

Extins: Anunț de achiziționare a serviciilor de consultanță în domeniul deșeurilor

 


 

2021-05-07

 

Notificare de atribuire a contractului, CONTRACT NR. 02/SC-1/1/SIP-UNEP/2021

 


2021-05-05

 

Extins: Anunț de achiziționare a serviciilor de consultanță în domeniul deșeurilor

 


2021-05-17

 

Anunț în vederea lansării procedurii de achiziționare a serviciilor de consultanță pentru elaborarea Strategiei de comunicare și sensibilizare privind reducerea riscului de expunere la mercur (Communication and awareness raising strategy on reduction of exposure to mercury).

 


 

2021-04-26

 

Anunț de achiziționare a serviciilor de consultanță în domeniul deșeurilor

 


 2021-04-23

 

Anunț de participare privind achiziționarea serviciilor de elaborare a unui spot grafic cu mesaj social, privind riscul ambroziei pentru sănătatea omului

 


 2021-04-19

 

Notificarea de atribuire a contractului dnei Tatiana Echim, CONTRACT NR. 01/SC-1/2/SIP-UNEP/2021 pentru expert (consultant) național  în cadrul proiectului „Suport în procesul post-ratificare a Convenției Minamata de către Republica Moldova prin consolidarea capacităților de eliminare și reducere a riscurilor asociate cu mercurul”

 


 2021-04-19

 

“Extins 28.04.2021” "Improving the institutional and legal framework for the specific waste stream management in the Republic of Moldova" funded by the German Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) and implemented within the project "Modernization of Local Public Services in the Republic of Moldova"

 


 2021-04-06

 

Anunț privind achiziționarea serviciilor individuale de consultanță în cadrul proiectului „Suport în procesul post-ratificare a Convenției Minamata de către Republica Moldova prin consolidarea capacităților de eliminare și reducere a riscurilor asociate cu mercurul”.

 


 2021-04-06

 

"Improving the institutional and legal framework for the specific waste stream management in the Republic of Moldova" funded by the German Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) and implemented within the project "Modernization of Local Public Services in the Republic of Moldova"

 


 2021-03-25

 

Anunț cu privire la extinderea termenului de depunere a cererilor de ofertă pentru achiziționare a serviciilor de consultanță la elaborarea actului normativ privind vehiculele scoase din uz

 


 2021-03-25

 

Anunț cu privire la extinderea termenului de depunere a cererilor de ofertă pentru funcția de consultant național în domeniul comunicării ăn cadrul proiectului Îmbunătățirea cadrului instituțional și legal pentru gestionarea specifică a unor fluxuri de deșeuri în Republica Moldova

 


 2021-03-22

 

ANUNȚ DE PARTICIPARE privind achiziționarea serviciilor de consultanță individuală (expert național) în cadrul proiectului „Suport în procesul post-ratificare a Convenției Minamata de către Republica Moldova prin consolidarea capacităților de eliminare și reducere a riscurilor asociate cu mercurul”

 


 2021-03-18

 

Anunț de achiziționare a serviciilor de consultanță în domeniul comunicării

 


 2021-03-15

 

Anunț de achiziționare a serviciilor de consultanță la elaborarea actului normativ privind uleiurile uzate

 


 2021-03-15

 

Anunț de achiziționare a serviciilor de consultanță la elaborarea actului normativ privind vehiculele scoase din uz

 


 2021-03-15

 

Anunț de achiziționare a serviciilor de consultanță la elaborarea actului normativ privind anvelopele uzate

 


 2021-03-12

 

Procurement of support system accessories - necessary for establishing new vineyards for final beneficiary Scientific-Practical Institute of Horticulture and Food Technologies (ISPHTA), Chisinau, Moldova, procured within the INVESTMENTS IN INFRASTRUCTURE component of the “Fruit Garden of Moldova” Project.

 


 2021-03-04

 

Planul anual al achizițiilor publice MADRM pentru anul 2021

 


 2021-03-01

 

Anunț privind achiziția publică „Digitalizarea rețelelor de utilități (apă și canalizare) prin utilizarea programelor GIS cu sursă deschisă (open source GIS software)

 


 2021-01-25

 

Anunț de intenție privind achiziționarea serviciilor de extensiune rurală

 


2020-02-20

 

PLANUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE ANUL 2020

 


  

2019-11-26 

 

ANUNȚ DE PARTICIPARE privind achiziționarea tehnicii de birou 

 


2019-09-11

 

ANUNȚ DE PARTICIPARE privind achiziționarea serviciilor de profilaxie a climatizatoarelor

 


2019-08-19

 

ANUNȚ privind iniţierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la instituirea mecanismului de coordonare a activităților în domeniul schimbărilor climatice

 


2019-08-19

 

Anunț de participare privind achiziționarea serviciilor de reparații curente și profilactice a tehnicii de calcul

 


2019-08-15 

 

ANUNȚ DE PARTICIPARE privind achiziționarea serviciilor de profilaxie a climatizatoarelor

 


2019-08-13

 

ANUNȚ DE PARTICIPARE privind achiziționarea rechizitelor

 


2019-07-03

 

ANUNŢ DE PARTICIPARE privind achiziționarea serviciilor de profilaxie climatizatoare prin contract de mică valoare

 


2019-06-21

 

ANUNŢ DE PARTICIPARE privind achiziţionarea serviciilor prin contract de mică valoare

 


2019-06-17

 

ANUNȚ privind iniţierea elaborării Planurilor de gestionare a secetei pentru districtele bazinelor hidrografice.

 


2019-06-17

 

ANUNŢ DE PARTICIPARE privind achiziţionarea serviciilor tipografice prin contract de mică valoare

 


2019-02-06

 

Planul de achiziții al IP Oficiul Național al Viei și Vinului pentru anul 2019.

 


2019-02-04

 

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚILOR PUBLICE MADRM 2019

 


2018-08-24 

 

ANUNȚ DE PARTICIPARE la procedura de achiziție publică de tip Cererea Ofertelor de Preț nr. 18/03783 din 23.08.2018 pentru achiziționarea serviciilor de traducere a actelor normative din limba română în limba rusă și din limba rusă în limba română

 


2018-08-23

 

Planul de achiziții al IP Oficiul Național al Viei și Vinului pentru anul 2018.

 


 

2018-07-17

 

ANUNȚ DE PARTICIPARE la procedura de achiziție publică de tip LICITAŢIE PUBLICĂ nr. 18/03140 din 17.07.2018 pentru achiziționarea servicii de extensiune rurală. Termenul limită de depunere a ofertelor 17.08.2018

Documente atașate:

 

NrDOCUMENTE ATAȘATE
1.Fişier Contract model formarea formatorilor 2.docx
2.Fişier Contract model instruire producători.docx
3.Fişier declaratia privind conduita F3.4.docx
4.Fişier Formularul F 3.6.docx
5.Fişier Formularul F3.8.docx
6.PDF icon Invitație extens rur august 2018.pdf
7.Fişier model_Acord_formare_grup_producatori.docx
8.Fişier Specificație preț modificat.docx

 

 

 


2018-05-29

 

Modificările ANUNȚULUI DE PARTICIPARE  la procedura de achiziție publică de tip LICITAŢIE PUBLICĂ nr. 18/01487 din 04.05.2018 pentru achiziționarea servicii de extensiune rurală
 
 
NrDOCUMENTE ATAȘATE
1.Fişier Contract model extensiune rurală (5) modifcat.docx
2Fişier Contract model formarea formatorilor.docx
3.Fişier declaratia privind conduita F3.4.docx
4.PDF icon fișa de date pentru achiziție extensiune rurală.pdf
5.Fişier Formularul F 3.6.docx
6.Fişier Formularul F3.8.docx
7.PDF icon Invitation.pdf
8.Fişier Specificație preț modificat.docx
9Fişier model_Acord_formare_grup_producatori (3).docx

 

 

 


 

2018-05-04

 

ANUNȚ DE PARTICIPARE la procedura de achiziție publică de tip LICITAŢIE PUBLICĂ nr. 18/01487 din 04.05.2018 pentru achiziționarea servicii de extensiune rurală

 

PDF icon Contract model Extens rurală.pdf

Fişier declaratia privind conduita F3.docx

PDF icon Invitația la Licitație Publică.pdf

Fişier Specificație preț.docx

 

 


 

2018-03-26

 

PDF icon Modificarea anunț de participare la procedura de achiziţie publică de tip cerere a ofertelor de preţuri nr. 1800986 din 16.03.2018.PDF

 


2018-03-16

 

PDF icon Anunţ de participare la procedura de achiziţie publică de tip cerere a ofertelor de preţuri nr. 1800986 din 16.03.2018.pdf

 


 2018-02-27

 

ANUNŢ DE PARTICPARE la procedura de achiziţie publică de tip CERERE A OFERTELOR DE PREŢURI nr. 18/00718 din 23.02.2018, privind achiziționarea accesorii de birou şi papitărie

 

 


 

2018-02-13

 

Planul de achiziții al IP Oficiul Național al Viei și Vinului pentru anul 2018.

 

 


 

2018-02-08

 

PDF icon Darea de seamă privind realizare achizițiilor publice de valoare mică anul.pdf

 

 


 2018-01-22

 

PDF icon MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUIL PROGRAMUL ANNUAL AL ACHIZIȚILOR PUBLICE.pdf

 


 2018-01-22

 

PDF icon Achiziționarea serviciilor de traducere a actelor normative din limba română în limba rusă și limba engleză.PDF

 


 

 

 

Documente atașate: