Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Activități curente

 


 

Principalele Activități ale Direcției planificare spațială, planificate pentru anii 2019-2020:
 
1. Promovarea aprobării proiectului hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind conținutul-cadru, principiile metodologice de elaborare și actualizare, avizare și aprobare a Planului de Amenajare a Teritoriului Național (PATN);
 
2. Promovarea aprobării proiectului hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind conținutul-cadru, principiile metodologice de elaborare și actualizare, avizare și aprobare a Planului de Amenajare a Teritoriului Regional (PATR) și
Planului de Amenajare a Teritoriului Local (PATL);
 
3. Promovarea proiectului de ordin al ministrului agriculturii, dezvoltării regionale și mediului „cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind elaborarea secțiunii specializate a Planului de Amenajare a Teritoriului Național (PATN) „Apă și sanitație”;
 
4. Inițierea elaborării proiectului secțiunii specializate a Planului de Amenajare a Teritoriului Național (PATN) „Apă și sanitație”; 
 
5. Asigurarea activității Consiliului Național de Planificare a Teritoriului, conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 56/2017;
 
6. Emiterea avizelor generale pentru proiecte de planuri de amenajare a teritoriului și a avizelor pentru proiecte de planuri generale de urbanism;
 
7. Asigurarea continuității perfecționării cadrului normativ pentru domeniul planificării spațiale;
 
8. Acordarea suportului consultativ și informațional administrațiilor publice de nivel central și local la inițierea, elaborarea, avizarea și consultarea publică a documentației de amenajare a teritoriului (planificare spațială), precum și la implementarea documentației respective;
 
9. Consolidarea relațiilor externe și cooperării internaționale în domeniul planificării spațiale..