A A A

ADR

Agenţia de dezvoltare regională se constituie în fiecare regiune de dezvoltare, în scopul executării deciziilor Consiliului regional pentru dezvoltare.

 

Agenţia are personalitate juridică şi activează în conformitate cu un regulament aprobat de Agenţie în baza unui regulament-cadru, elaborat şi aprobat de Guvern.

 

Agenţia efectuează analiza dezvoltării social-economice din regiunea sa de dezvoltare, precum şi elaborează, coordonează, monitorizează şi evaluează implementarea strategiilor, a planurilor, a programelor şi a proiectelor de dezvoltare regională.

 

 

www.adrnord.md

 

www.adrcentru.md

 

www.adrsud.md

 

www.adrgagauzia.md