Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale (AGRM), în conformitate cu prevederile Anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 570 din 11.09.2009, anunţă rezultatele concursului desfășurat la data de 28 iulie 2020:

- Concursul pentru obținerea dreptului de folosință asupra sectorul de subsol cu suprafața de 24,0 ha, situat în limitele teritorial administrative ale s. Bulboaca, raionul Anenii Noi, pentru efectuarea cercetărilor  geologice în scopul evaluării rezervelor de nisip şi nisip-prundiş,  se declară nul, temei servind necorespundereaniciunei ofertedepuse condițiilor concursului.

- Pentru dreptul de folosință asupra sectorului de subsol cu suprafața de 0,09 ha, situat la periferia de Vest a s. Ciorescu, mun. Chișinău, pentru efectuarea cercetărilor hidrogeologice în scopul evaluării calitative și cantitative a rezervelor de apă subterană, se declară cîștigător Societatea  pe Acțiuni ”Transcomunicații”

- Concursul pentru dreptul de cercetare, geologică a sectorului de subsol cu suprafața de 19,8 ha, situat s. Doroțcaia, r-nul. Dubăsari, în scopul evaluării rezervelor de tripol, nisip și prundiș se  declară nul, temei servind necorespundereaniciunei ofertedepuse condițiilor concursului.

- Concursul pentru obținerea dreptului de folosință asupra sectorul de subsol cu suprafața de 18,0 ha, situat în extravilanul s. Vărăncău, r-nul. Soroca, pentru efectuarea cercetărilor geologice în scopul identificării și evaluării rezervelor de nisip-prundiș, calcar, nisip silicios și argilă, se declară nul, temei servind necorespundereaniciunei ofertedepuse condițiilor concursului.

- Concursul pentru obținerea dreptului de folosință asupra sectorul de subsol cu suprafața de 12,03 ha, situat extravilanul s. Coşniţa, r-nul Dubăsari, pentru efectuarea cercetărilor  geologice în scopul evaluării rezervelor de nisip şi nisip-prundiş se declară nul, temei servind necorespundereaniciunei ofertedepuse condițiilor concursului.