AGENȚIA DE MEDIU Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

 

Lista candidaţilor

admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

de șef direcție generală al Laboratorului de referință de mediu (cu statut de direcție generală)

 

 

Nr.

d/o

Numele, prenumele candidatului la concurs

1

GÎLCĂ Gavril 

2

LUCHIANOVA Victoria  

3

LEAHU Arcadie

 

Lista candidaţilor

admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

de șef direcție în cadrul direcției generale al Laboratorului pentru calitatea aerului (cu statut de direcție în componența direcției generale)

 

 

Nr.

d/o

Numele, prenumele candidatului la concurs

1

LUNGU Marina

2

BOLDÎREVA Natalia 

 

Lista candidaţilor

admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

de șef adjunct al Direcției management informațional integrat de mediu

 

 

Nr.

d/o

Numele, prenumele candidatului la concurs

1

CĂLDARE Sergiu

2

POCLETARI Diana

 

 

 

 19 decembrie 2018, ora 14.00 , biroul 740, str. Constantin Tănase, 9, va avea loc proba scrisă.