A A A

Anunț în vederea lansării procedurii de achiziționare a serviciilor de consultanță pentru elaborarea Strategiei de comunicare și sensibilizare privind reducerea riscului de expunere la mercur

 

1. Denumirea proiectului: „Suport în procesul post-ratificare a Convenției Minamata de către Republica Moldova prin consolidarea capacităților de eliminare și reducere a riscurilor asociate cu mercurul”

 

2. Denumirea sarcinii: Expert (consultant) naţional pentru elaborareaelaborarea Strategiei de comunicare și sensibilizare privind reducerea riscului de expunere la mercur (Communication and awareness raising strategy on reduction of exposure to mercury).

 

I.P. „Unitatea de implementare a proiectelor în domeniul mediului” anunță concurs privind achiziționarea serviciilor de consultanță în cadrul proiectului „Suport în procesul post-ratificare a Convenției Minamata de către Republica Moldova prin consolidarea capacităților de eliminare și reducere a riscurilor asociate cu mercurul”.

 

3. Atribuţile expertului (consultantului) naţional:

 

Proiectul este în căutarea unui expert (consultant) naţional care să fie contract pentru elaborareaStrategia de comunicare și sensibilizare privind reducerea riscului de expunere la mercur (Communication and awareness raising strategy on reduction of exposure to mercury), atît în limba română cît şi în limba engleză. Stategia trebuie să se focuseze pe grupul ţintă şi să ofere măsuri alternative în rîndul acestora printr-o comunicare eficientă. În baza acestei strategii, urmează să fie planificate activităţile concrete de comunicare şi sensibilizare, instruirea specialiştilor în domeniu pentru atingerea rezultatelor scontate.

 

Strategia de comunicare este parte integrantă a obiectivului proiectului privind reducerea expunerii la obiectele de măsurare ce conţin mercur/sau produs de mercur utilizate în sectorul de sănătate, în special printre femei şi copii. Strategia de comunicare trebuie să sprijine eforturile actorilor cheie în contextul prevederilor Convenţiei Minamata şi să fie agreată şi acceptată de către instituţiile interesate pentru a fi pusă în aplicare, atît din sectorul mediului, cît şi cel al sănătăţii, după caz al educaţiei, însoţită de campanii de informare, sensibilizare, ghidare, alte instrumente utile în acest sens.

 

Strategia elaborată, trebuie să fie consultată cu echipa de proiect, conducerea I.P. UIPM și Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, precum şi după caz de alţi parteneri naţionali (guvernamentali sau neguvernamentali).

 

4. Misiunea are nevoie de un expert (consultant) naţional, care corespunde următoarelor cerinţe:

 

 1. Studii superioare licenţiate în domeniul comunicării/jurnalism, dreptului, administraţiei publice, mediului;
 2. Experiență în domeniul comunicării, jurnalismului şi/sau relaţiilor cu publicul;
 3. Cel puțin 3 ani de experiență dovedită în furnizarea de servicii de consultanță în domeniul comunicării, jurnalism, relații cu publicul sau alt domeniu conex, inclusiv, în cadrul proiectelor, autorităților publice etc.;
 4. Experiență în comunicarea strategică;
 5. Cunoașterea domeniului mediului va fi un avantaj;
 6. Abilitatea de a analiza, planifica, comunica eficient cu părțile interesate și de a prezenta idei în mod clar și eficient;
 7. Abilități excelente de scriere și redactare a textelor;
 8. Cunoașterea limbilor: româna, rusă , engleză– nivel avansat.
 9. Abilitatea de a lucra în echipă și independent;
 10. Competențe extinse în utilizarea PC, inclusiv cunoștințe în domeniul produselor MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
 11. Cerințe adiționale: responsabilitate, creativitate, promptitudine, punctualitate, confidențialitate.

 

5. Termenul limită de depunere a ofertelor:

până la ora: 10.00        

pînă la data: 01.06.2021

 


6. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
veronica.ursu@uipm.md   dorin.andros@uipm.md   

Caietul de saricini și condițiile de participare pot fi descărcate de mai jos: