A A A

Anunț

„EXTINDEREA TERMENILOR DE DEPUNERE A OFERTELOR pentru concursul lansat de I.P. UIPM  privind achiziționarea serviciilor de consultanță individuală (expert național) în cadrul proiectului „Suport în procesul post-ratificare a Convenției Minamata de către Republica Moldova prin consolidarea capacităților de eliminare și reducere a riscurilor asociate cu mercurul” cu privire la elaborarea raportului analitic cost-beneficiu privind substituirea dispozitivelor/obiectelor/produselor de măsurare cu mercur în Republica Moldova cu dispozitive alternative în instituţiile de sănătate. ”

 

 

Proiect finanțat de Programul Națiunilor Unite pentru Mediu

 

Anunț de achiziționare a serviciilor INDIVIDUALE de consultanță

 

Denumirea proiectului: „Suport în procesul post-ratificare a Convenției Minamata de către Republica Moldova prin consolidarea capacităților de eliminare și reducere a riscurilor asociate cu mercurul”

 

Denumirea sarcinii: Expert național

 

I.P. „Unitatea de implementare a proiectelor în domeniul mediului” anunță concurs privind achiziționarea serviciilor individuale de consultanță în cadrul proiectului „Suport în procesul post-ratificare a Convenției Minamata de către Republica Moldova prin consolidarea capacităților de eliminare și reducere a riscurilor asociate cu mercurul”.

 

1. Atribuțiile expertului:

 

Elaborarea Raportului analitic cost-beneficiu privind substituirea dispozitivelor/obiectelor/produselor de măsurare cu mercur în Republica Moldova cu dispozitive alternative în instituţiile de sănătate (Cost-benefit analysis for replacement of mercury containing measurement devices in healthcare institutions) potrivit caietului de sarcini.

 

2. Această misiune va necesita un consultant individual, care are:

 

 • Diplomă universitară (licență) cel puțin în unul din următoarele domenii: economic, mediu, farmaceutic sau substanţelor chimice, alte domenii conexe relevante domeniului de expertiză solicitat
 • Cel puțin 5 ani de experiență profesională în sectorul public asociat domeniul mediului, economic, sănătăţii, substanţelor chimice, farmaceutic;
 • Experienţă de elaborare a studiilor de cercetare sau/şi analiză, studii cost-beneficiu, evaluări economice;
 • Experienţă de colaborare cu instituţiile de stat şi cunoaşterea documentelor de politici în domeniul mediului, sănătăţii, economiei;
 • Experienţă de muncă cu organizaţiile internaţionale sau în cadrul unor proiecte naţionale/internaţionale relevant domeniului de cercetare;
 • Cunoştinţe în domeniul cercetării şi analizei datelor, de redactare a studiilor cu conţinut analitic;
 • Cunoașterea  documentelor de politici naționale, instrumentele tehnicii legislative, dreptul tratatelor și a legislației UE;
 • Posedă cunoştinţe în domeniul metodologiei de cercetare sau/şi analiză;
 • Cunoașterea politicilor din sectorul mediului reprezintă un avantaj;
 • Abilități excelente de comunicare;
 • Cunoașterea fluentă a limbii engleze, limbii române și limbii ruse.

 

3. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

 

-   până la ora: [10.00]

-   până la data de: [06.08.2021]

 

4. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  

dorin.andros@uipm.md,veronica.ursu@uipm.md și cristina.lesnic@uipm.md; 

 

Caietul de sarcini și condițiile de participare pot fi descărcate de mai jos: