Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Anunț de lansare a Concursului pentru selectarea a 3 reprezentanți ai societății civile și ai sectorului privat în calitate de membri ai Consiliului Regional pentru Dezvoltare UTA Găgăuzia

 În vederea implementării prevederilor Legii nr. 438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova și Hotărârii Guvernului nr. 127/2008 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 438/2006, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului (MADRM) anunță concurs pentru selectarea a  3 reprezentanți ai societății civile și sectorului privat în calitate de membri ai Consiliului Regional pentru Dezvoltare UTA Găgăuzia (CRD UTA Găgăuzia):

-         1 reprezentant al sectorului privat din raionul Comrat;

-         1 reprezentant al sectorului privat din raionul Vulcănești;

-         1 reprezentantul societății civile din raionul Vulcănești (repetat).

Consiliul Regional pentru Dezvoltare este o structură funcțională deliberativă la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, fără personalitate juridică, avînd drept scop coordonarea și promovarea obiectivelor politicii de dezvoltare regională la nivel local.

Pentru participare la concurs de selectare a reprezentanților sectorului privat candidatul trebuie să întrunească următoarele condiții:

-         să fie cetățean al Republicii Moldova;

-         să aibă capacitate deplină de exercițiu;

-         nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

-         nu mai puțin de 1 an de activitate în sectorul privat;

-         să cunoască limba de stat;

-         studii, de preferință în domeniile: economie, drept, administrație publică, sau alte domenii relevante.

Pentru participarea la concurs de selectare a reprezentanților societății civile candidatul trebuie să întrunească următoarelor condiții:

-         să aibă capacitate deplină de exercițiu;

-         nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

-         cel puțin 1 an de experiență în realizarea proiectelor locale și regionale în domeniul dezvoltării socio-economice din regiune;

-         să cunoască limba de stat;

-         studii, de preferință în domeniile: economie, drept, administrație publică, sau alte domenii relevante.

De asemenea, se va acorda atenție unor astfel de aspecte, cum ar fi:

-         experiența de implicare a organizației în proiecte publice;

-         posibilitatea candidatului de a participa la activitatea Consiliului Regional pentru Dezvoltare;

-         posibilitatea de a participa la ședințele Consiliului Regional pentru dezvoltare.

Dosarul de participare la concurs trebuie să includă următoarele acte:

a) cererea de participare la concurs;

b) CV-candidat care va reprezenta organizația în Consiliul Regional pentru Dezvoltare;

c) scrisoarea motivațională a candidatului;

d) copia Buletinului de identitate;

d) copii ale documentelor care confirmă studiile;

e) declarația pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale nestinse;

i) copia extrasului camerei de înregistrare (extras) a ONG-ului / întreprinderii;

k) CV-ul ONG-ului / întreprinderii;

l) candidatul poate anexa și alte documente pe care le consideră necesare: recomandări, copii ale documentelor, ce confirmă competențele profesionale, documente cu privire la situații financiare pentru ultimul an de activitate a ONG-urilor, pentru întreprinderi - bilanțul Contabil al întreprinderii - "Raport privind veniturile și cheltuielile».

Participanții interesați urmează să depună dosarul, pe suport de hârtie, printr-o scrisoare la Agenția de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia situată pe adresa: mun. Comrat, str. Pobeda, 50 sau electronic, la adresa de email adr.utag@gmail.com - cu mențiunea "Scrisoarea CRD UTA Găgăuzia/concurs/raion" [denumirea organizației]".

Termenul limită depunere a dosarelor este 27 iulie 2020, ora 17.30.

Persoana de contact: Kîssa Elena, specialist în politici regionale și cooperare externă, ADR UTA Găgăuzia, tel. 029822347, mob. 079552077.