Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Anunț de lansare a Concursului pentru selectarea a 4 reprezentanți ai societății civile și ai sectorului privat în calitate de membri ai Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord și Sud

În vederea implementării prevederilor Legii nr. 438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova și Hotărârii Guvernului nr. 127/2008 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 438/2006, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului (MADRM) anunță concurs pentru selectarea a  4 reprezentanți ai societății civile și sectorului privat în calitate de membri ai Consiliului Regional pentru Dezvoltare (CRD):

1. Pentru CRD Nord:

-        1 reprezentant al sectorului privat din raionul Drochia;

-        1 reprezentant al sectorului privat din raionul Florești;

-        1 reprezentant al societății civile din mun. Bălți.

2. Pentru CRD Sud:

-        1 reprezentant al sectorului privat din raionul Cantemir.

   Consiliul Regional pentru Dezvoltare este o structură funcțională deliberativă la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, fără personalitate juridică, avînd drept scop coordonarea și promovarea obiectivelor politicii de dezvoltare regională la nivel local.

Pentru participare la concurs de selectare a reprezentanților sectorului privat candidatul trebuie să întrunească următoarele condiții:

-        să fie cetățean al Republicii Moldova;

-        să aibă capacitate deplină de exercițiu;

-        nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

-        nu mai puțin de 1 an de activitate în sectorul privat;

-        să cunoască limba de stat;

-        studii, de preferință în domeniile: economie, drept, administrație publică, sau alte domenii relevante.

Pentru participarea la concurs de selectare a reprezentanților societății civile candidatul trebuie să întrunească următoarelor condiții:

-        să aibă capacitate deplină de exercițiu;

-        nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

-        cel puțin 1 an de experiență în realizarea proiectelor locale și regionale în domeniul dezvoltării socio-economice din regiune;

-        să cunoască limba de stat;

-        studii, de preferință în domeniile: economie, drept, administrație publică, sau alte domenii relevante.

De asemenea, se va acorda atenție unor astfel de aspecte, cum ar fi:

-        experiența de implicare a organizației în proiecte publice;

-        posibilitatea candidatului de a participa la activitatea Consiliului Regional pentru Dezvoltare;

-        posibilitatea de a participa la ședințele Consiliului Regional pentru dezvoltare.

Dosarul de participare la concurs trebuie să includă următoarele acte:

a)    cererea de participare la concurs;

b)    CV-candidat care va reprezenta organizația în Consiliul Regional pentru Dezvoltare;

c)    scrisoarea motivațională a candidatului;

d)    copia Buletinului de identitate;

e)    copii ale documentelor care confirmă studiile;

f)     declarația pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale nestinse;

g)    copia extrasului camerei de înregistrare (extras) a ONG-ului / întreprinderii;

h)    CV-ul ONG-ului / întreprinderii;

i)      candidatul poate anexa și alte documente pe care le consideră necesare: recomandări, copii ale documentelor, ce confirmă competențele profesionale, documente cu privire la situații financiare pentru ultimul an de activitate a ONG-urilor, pentru întreprinderi - bilanțul Contabil al întreprinderii - "Raport privind veniturile și cheltuielile».

Pentru CRD Nord, participanții interesați urmează să depună dosarul, pe suport de hârtie, printr-o scrisoare la Agenția de Dezvoltare Regională Nord situată pe adresa: mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8 sau electronic, la adresa de email spsp.adrnord@gmail.com - cu mențiunea "Scrisoarea CRD Nord/concurs/raion" [denumirea organizației]".

Persoana de contact: Boboc Elena, Specialist în relații APL / CRD Nord, ADR Nord, tel: 023161980.

Pentru CRD Sud, participanții interesați urmează să depună dosarul, pe suport de hârtie, printr-o scrisoare la Agenția de Dezvoltare Regională Sud, situată pe adresa: or. Cimișlia, bld. Ștefan cel Mare, 12 sau electronic, la adresa de email adrsud@adrsud.gov.md  - cu mențiunea "Scrisoarea CRD Sud/concurs/raion" [denumirea organizației]".

Persoana de contact: Netedu Luminița, Specialist în comunicare și relații cu APL/CRD Sud, Adr Sud, tel: 024121150.

Termenul limită depunere a dosarelor este 26 martie 2021, ora 17.00.