A A A

ANUNȚ DE PARTICIPARE privind achiziționarea serviciilor de consultanță individuală (expert național) în cadrul proiectului „Suport în procesul post-ratificare a Convenției Minamata de către Republica Moldova prin consolidarea capacităților de eliminare și

„Suport în procesul post-ratificare a Convenției Minamata de către Republica Moldova prin consolidarea capacităților de eliminare și reducere a riscurilor asociate cu mercurul

Proiect finanțat de Programul Națiunilor Unite pentru Mediu

Anunț de achiziționare a serviciilor INDIVIDUALE de consultanță

Denumirea proiectului: „Suport în procesul post-ratificare a Convenției Minamata de către Republica Moldova prin consolidarea capacităților de eliminare și reducere a riscurilor asociate cu mercurul”

Denumirea sarcinii: Expert național

I.P. „Unitatea de implementare a proiectelor în domeniul mediului” anunță concurs privind achiziționarea serviciilor individuale de consultanță în cadrul proiectului„Suport în procesul post-ratificare a Convenției Minamata de către Republica Moldova prin consolidarea capacităților de eliminare și reducere a riscurilor asociate cu mercurul”.

1. Atribuțiile expertului:

Elaborarea proiectului Regulamentului pentru gestionarea ecologică (depozitare) a deșeurilor de mercur (Legal framework for environmentally sound management of mercury waste) și a documentelor conexe (conform caietului de sarcini) necesare pentru aprobarea hotărârii de Guvern.

2. Această misiune va necesita un consultant individual, care are:

Diplomă universitară (licență) cel puțin în unul din următoarele domenii: în domeniul dreptului, dreptului mediului, administrației publice, alte domenii conexe;

Cel puțin 5 ani de experiență dovedită în furnizarea de servicii de consultanță sectorului public;

Experiență dovedită în elaborarea actelor normative (juridice) în conformitate cu metodologiile naționale și procesele de promovare a acestora;

Cunoașterea politicilor din sectorul mediului;

Experiența anterioară în asistență pentru dezvoltare sau lucrări conexe pentru o organizație donatoare, instituții guvernamentale, organizații neguvernamentale va fi considerată un avantaj;

Cunoașterea  documentelor de politici naționale, instrumentele tehnicii legislative, dreptul tratatelor și a legislației UE;

Cunoașterea procesului de aproximare a legislației UE va fi un avantaj;

Cunoștințe excelente analitice și de tehnică legislativă;

Experiență profesională în elaborarea actelor normative (probată);

Experiență anterioară de interacțiune în cadrul unor proiecte sub egida organizațiilor internaționale sau proiectelor internaționale;        

Experiență profesională în domeniul juridic;

Abilități excelente de comunicare;

Cunoașterea fluentă a limbii engleze, limbii române și limbii ruse.

3. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

-   până la ora: [16:00]

-   până la data de: [30.04.2021]

4. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: veronica.ursu@uipm.md și cristina.lesnic@uipm.md; 

Caietul de sarcini și condițiile de participare pot fi descărcate de mai jos: