ANUNȚ DE PARTICIPARE privind achiziționarea serviciilor de profilaxie a climatizatoarelor