Anunț privind depunerea cererilor pentru repartizarea contingentelor de import a HCFC pentru anul 2021

Conform prevederilor Regulamentului cu privire la stabilirea mecanismului de repartizare a contingentelor anuale pentru importul hidroclorofluorocarburilor halogenate, aprobat prin hotărîrea Guvernului nr. 589 / 2018 (Monitorul Oficial nr. 235-244 din 29.06.2018), Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) informează despre inițierea procedurii de depunere a cererilor pentru repartizarea contingentelor anuale de import a HCFC.

Conform pct. 35 al Programului de suprimare eșalonată a hidroclorofluorocarburilor halogenate pentru anii 2016-2040 aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 856/2016 (modificată prin HG nr. 801/2020), cantitatea de HCFC permisă pentru import în Republica Moldova în anul 2021 constituie 9,9 tone.

Cererile, însoțite de documentele justificative (conform pct. 20 al Regulamentului menționat) pot fi depuse în cancelaria MADRM (str. Constantin Tănase, 9, etajul 7, bir.736), în perioada 01-31 decembrie 2020.