ANUNȚ privind desfășurarea concursului pentru selectarea candidatului la funcția de director al UIPM

Comitetul de Supraveghere al Instituției Publice ”Unitatea de implementare a proiectelor în domeniul mediului” (UIPM), fondator Ministerul Mediului anunță concursul pentru selectarea candidatului la funcția de director al instituției.

 

Funcțiile de bază și competențele directorului UIPM sunt stabilite în Statutul Instituţiei Publice „Unitatea de implementare a proiectelor în domeniul mediului”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1249 din 19 decembrie 2018, cu modificările ulterioare.

 

Candidatul la funcţia de director al UIPM trebuie să întrunească următoarele cerinţe:

a)   să deţină cetăţenia Republicii Moldova;

b)   să cunoască limba română, scrisă şi vorbită;

c)   să cunoască limba engleză, scrisă și vorbită;

d)   să aibă studii superioare în domeniile relevante protecției mediului; ingineriei de mediu; economice sau juridice;

e)   să aibă experiență în implementarea și/sau managementul proiectelor investiționale în domeniile relevante protecției mediului, schimbărilor climatice, economiei circulare și utilizării raționale a resurselor naturale;

f)    să posede o reputaţie ireproşabilă;

g)   să nu aibă antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

h)    să nu fie privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate.

 

Candidații la funcția de director al UIPM urmează să depună la Secretariatul Comitetului, pe numele Comitetului un dosar care include următoarele documente:

a)   dovada cetățeniei Republicii Moldova (copia de pe buletinul de identitate);

b)   curriculum vitae cu indicarea a trei persoane de referință și datele de contact ale acestora (pentru a putea fi contactate);

c)   copiile de pe diplomele de studii superioare (după caz, de licență, de master, de doctor); opțional pot fi prezentate copiile de pe alte acte de studii, certificate de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională şi/sau de specializare.

 

Candidații pot depune dosarele completate conform cerințelor stabilite, în versiune printată sau prin e-mail (în format PDF sau JPG), până la data de 21 septembrie 2021, ora 16:00, pe adresa: Unitatea de Implementare a Proiectelor în Domeniul Mediului, str. Alexandru cel Bun 51A, parter. Persoana de contact – Nicolae Sandu, jurist I.P.„UIPM”, tel. 060688895, e-mail: nicolae.sandu@uipm.gov.md