ANUNȚ privind iniţierea elaborării proiectului Ghidului privind procedura de gestionare și monitorizare a golurilor de excavare (Transpune: Directiva 2006/21/CE - art. 10)

 


 

 

În conformitate cu prevederile art. 9 al Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului în comun cu Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale, începînd cu data de 25 iunie 2019, anunță inițierea elaborării proiectului Ghidului privind procedura de gestionare și monitorizare a golurilor de excavare.

      Necesitatea elaborării proiectului reiese dinangajamentul asumat în cadrul Acordului de Asociere dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora (Anexa XI la Capitolul 16 „Mediul înconjurător”) privind transpunerea Directivei 2006/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2006 privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive, acțiune care este prevăzută în Planul național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru perioada 2017-2019, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1472 din 30.12.2016, fiind stabilită la Capitolul 16 „Mediul înconjurător”, domeniul „Gestionarea deșeurilor și a resurselor”, urmînd a fi aplicate următoarele prevederi ale directivei: - stabilirea de proceduri pentru gestionarea și monitorizarea golurilor de excavare (art.10) ca în fond la poziția SL9. Act nou să fie elaborat Proiectul Ghidului privind procedura de gestionare și monitorizare a golurilor de excavare, iar Ghidul în cauză urmînd a fi publicat (Transpune: Directiva 2006/21/CE – art. 10).

      Scopul proiectului constă în necesitatea reglementării printr-un Ghid a procedurii de gestionare și monitorizare a golurilor de excavare.

      Propunerile și recomandările pe marginea inițierii elaborării proiectului Ghidului menţionat pot fi expediate pînă pe data de 10 iulie 2019, la adresa de email: directia.subsol@agrm.gov.md, nr. de telefon 022 716 388 sau pe suport de hîrtie la Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale a MADRM situată pe adresa:

mun. Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei, 156 (Direcția folosire a subsolului din cadrul AGRM a MADRM).

      Persoana responsabilă - Vladislav Stropșa, Șef adjunct al Direcției folosirea subsolului din cadrul Agenției pentru Geologie și Resurse Minerale a MADRM.