Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

ANUNȚ privind iniţierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase

 


 

 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului anunță, începînd cu data de 25.06.2019, despre inițierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectuluide lege privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase.

Necesitatea elaborării proiectului reiese din angajamentul asumat în cadrul Acordului de Asociere dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora (Anexa XI la Capitolul 16 „Mediul înconjurător”) privind transpunerea Directivei 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 04 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, și Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2017–2019.

Scopul proiectului de lege este crearea cadrului legal de reglementare a măsurilor și stabilirea unui sistem de control și prevenire a pericolelor de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase, precum şi de limitare a consecinţelor acestora asupra sănătăţii populaţiei şi mediului înconjurător.

Propunerile și recomandările pe marginea proiectului hotărîrii de Guvern menţionate pot fi expediate pînă pe data de 10.07.2019, la adresa de email: andrei.cucos@madrm.gov.md, nr. de telefon 022204599 sau la adresa poștală or. Chişinău, str. Constantin Tănase, 9, etajul 6, biroul 614.

Persoana responsabilă: Andrei Cucoș - Consultant superior, Direcția politici de prevenire a poluării și evaluării de mediu, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.