ANUNȚ privind iniţierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la instituirea mecanismului de coordonare a activităților în domeniul schimbărilor climatice

 


 

 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului iniţiază, începînd cu data de 19.08.2019, elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la instituirea mecanismului de coordonare a activităților în domeniul schimbărilor

Climatice.

Necesitatea elaborării proiectului reiese din angajamentul asumat în cadrul Acordului de Asociere dintre Republica Moldova și UE, art. 95, Capitolul 17 ”Politici climatice”, care prevede dezvoltarea și punerea în aplicare a unei strategii climatice globale și a unui plan de acţiuni pentru atenuarea pe termen lung a efectelor schimbărilor climatice, adaptarea la acestea și evaluarea vulnerabilității și adaptării la schimbările climatice.

Propunerile și recomandările pe marginea proiectului hotărîrii Guvernului, pot fi expediate pînă pe data de 10.09.2019, la adresa electronică: victoria.jacot@madrm.gov.md sau maia.gutu@madrm.gov.md, la numărul de telefon 022 204 580 sau pe adresa Constantin Tănase 9, or. Chișinău.