Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Anunț privind inițierea elaborării proiectului de hotărîre de Guvern cu privire la efectuarea vînătorii în sezonul de vînătoare 2020-2021

 


  

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului de hotărîre de Guvern cu privire la efectuarea vînătorii în sezonul de vînătoare 2020 - 2021.

Proiectul actului normativ urmează a fi elaborat în temeiul punctului 34 din anexa nr. 1 la Legea regnului animal nr. 439/1995 (Monitorul Oficial al Republicii  Moldova, 1995, nr. 62-63, art. 688).

Conform pct. 34 din Regulamentul menționat, în caz de necesitate, modificarea termenelor de vînătoare, stabilirea anuală a limitelor de recoltare a vînatului sau interzicerea vînatului unor specii de animale se efectuează prin hotărîre a Guvernului.

Prevederile proiectului vor condiționa folosirea rațională a resurselor cinegetice ale Republicii Moldova, vor asigura o diminuare stabilă a efectivului de răpitori care depășesc nivelul optim și vor stabili prevederi legale privind respectarea limitelor de vînătoare, controlul eficient al vînătorii și conservarea diversității biologice naționale.

Propunerile, recomandările și sugestiile pe marginea proiectului inițiat urmează a fi expediate până pe data de 19.06.2020, în format electronic, la adresa: cancelaria@madrm.gov.md sau ion.grati@madrm.gov.md, sau  pe suport de hârtie la adresa or. Chișinău, str. Constantin Tănase 9, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, MD-2005.

 

Persoana de contact:

Ion Grati, consultant superior, Direcție Politici în Domeniul Biodiversității,

tel. (022) 204 537, ion.grati@madrm.gov.md.