Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Planului național de extindere a suprafețelor acoperite cu vegetație forestieră

 


 

 

Proiectul menționat urmează a fi elaborat în scopul protecției mediului înconjurător şi a resurselor naturale,  prin  extinderea terenurilor cu vegetație forestieră;  protecției şi ameliorării terenurilor degradate, a fâșiilor riverane a zonelor  de protecție a râurilor  şi  bazinelor acvatice a  celor erodate, pentru crearea elementelor ecologice stabilizatoare în terenurile agricole şi ecosistemele naturale şi prin crearea rețelei ecologice naționale.

 

Propunerile și recomandările pe marginea proiectului Hotărârii de Guvern urmează a fi expediate până pe data de 26.04.2019, în format electronic, la adresa: dumitru.gorelco@madrm.gov.md, sau  pe suport de hârtie la adresa or. Chișinău, str. Constantin Tănase 9, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

 

Persoana de contact: Dumitru Gorelco, Șef Direcție Politici în Domeniul Biodiversității, tel: (022) 204 511.