A A A

Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărîrii de Guvern cu privire la modificarea unor Hotărîri de Guvern

 


 

În conformitate cu art. 9 al Legii Nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului iniţiază, începând cu data de 01februarie 2019, elaborarea proiectului Hotărîrii de Guvern cu privire la modificarea unor Hotărîri de Guvern. 

Acest proiect modifică următoarele Hotărîri de Guvern:
1. Hotărîrea de Guvern nr. 93/2012 cu privire la aprobarea Regulilor de bună practică de producere a medicamentelor de uz veterinar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 38-41, art. nr. 122);
2. Hotărîrea de Guvern nr. 169/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind testarea medicamentelor de uz veterinar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013 nr. 56-59 art.nr.219).
Elaborarea proiectului respectiv este fundamentată de prevederile art. 31, alin. (3), lit. a), al Legii nr. 119/2018 cu privire la medicamentele de uz veterinar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 309-320 art. 468).
Propunerile și recomandările pe marginea proiectului Hotărîrii de Guvern pot fi expediate până pe data de 18 februarie 2019, la adresa electronică: serghei.balacci@madrm.gov.md, sau pe suport de hârtie la adresa or. Chișinău, str. Constantin Tănase 9, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, tel. pentru relații - 022 204 564.