ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la Sistemul Informațional Automatizat de Gestiune a Proiectelor de Dezvoltare Regională.

Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului inițiază incepînd cu data de 08.10.2020, elaborarea proiectului Hotărîrii Guvernuluicu privire la Sistemul Informațional Automatizat de Gestiune a Proiectelor de Dezvoltare Regională.

Propunerile și recomandările părților interesate la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în adresa Ministerului, Direcția politici de dezvoltare regională.

Persoana de contact: Andrian PAVLOV, consultant principal.

Tel. 022-204-543, e-mail: andrian.pavlov@madrm.gov.md

Termen de prezentare a propunerilor – 22 octombrie 2020.