A A A

Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.248/2013 cu privire la aprobarea Strategiei de gestionare a deşeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013-2020

 


 

 

 În conformitate cu prevederile art. 9 al Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului inițiază, începînd cu data de 02.06.2020 procesul de elaborare a proiectului Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 248 /2013 cu privire la aprobarea Strategiei de gestionare a deşeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013-2027 și a Planului de acțiuni pentru o noua perioadă de implementare a Strategiei de gestionare a deşeurilor.

 

Inițierea elaborării proiectului hotărârii Guvernului menționat, reiesă din necesitatea  revizuirii termenelor de realizare a acțiunilor specificate în Planul de acțiuni  privind implementarea Strategiei de gestionare a deşeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013-2027.

 

Propunerile și recomandările asupra proiectului, pot fi prezentate pînă pe data de  17.06.2020, în adresa persoanei responsabile: Paraniuc Alexandru, consultant principal, Direcția politici de management al deșeurilor şi substanțelor chimice, e-mail:alexandru.paraniuc@madrm.gov.md, sau pe suport de hîrtie pe adresa Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului: mun. Chișinău, str. Constantin Tănase 9, tel: 022-204-527.