Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Anunț privind inițierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului privind aprobarea Planului de măsuri cu privire la speciile invazive

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului iniţiază, începînd cu data de 28 septembrie 2018, elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului privind aprobarea Planului de măsuri cu privire la speciile invazive.

Necesitatea elaborării proiectului reiese din prevederile Strategiei privind diversitatea biologică a Republicii Moldova pentru anii 2015-2020 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 274  din  18.05.2015. 

Propunerile și recomandările pe marginea proiectului de hotărîre inițiat, pot fi expediate pînă pe data de 12 octombrie 2018 la adresa electronică: veronica.josu@madrm.gov.md  sau pe suport de hârtie la  adresa or. Chișinău,  str. Constantin Tănase 9, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.   Tel. pentru relații – 022 204 535.