A A A

Anunț privind inițierea procedurii de modificare a Legii apelor nr. 272/2011

În conformitate cu pct. 177 din Hotărârea Guvernului nr. 610/2018 pentru aprobarea Regulamentului Guvernului, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului anunță inițierea elaborării proiectului de lege pentru modificarea Legii apelor nr. 272/2011, începând cu data de 22.07.2020.

Propunerile și recomandările pentru proiectul de lege pot fi expediate până pe data de 05.08.2020, la adresa electronică: ana.sirbu@madrm.gov.md, sau pe suport de hârtie la adresa or. Chișinău, str. Constantin Tănase 9, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, telefon de contact - 022 204 538.

Temei privind inițierea modificărilor la Legea apelor nr. 272/2011, este Hotărîrea Curții de Conturi nr. 16/2020 cu privind aprobarea Raportului misiunii de follow-up asupra implementării cerințelor și recomandărilor aprobate prin Hotărîrea Curții de Conturi nr. 43 din 22 septembrie 2017 cu privire la Raportul auditului performanței „Eficiența gestiunii economico-financiare și administrării patrimoniului de către întreprinderile care prestează servicii de aprovizionare cu apă a populației”.