Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Anunțuri de inițiere a elaborării deciziilor, anunțul privind consultarea Analizei impactului de reglementarei a proiectului legii zootehniei.

 


 

În conformitate cu art. 9 din Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, și a pct.11, subpct.3) din Metodologia de analiză a impactului în procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative aprobată prin Hotărîrea de Guvern nr.23/2019, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului iniţiază, începînd cu data de 29 ianuarie 2020, consultările publice asupra Analiza Impactului de Reglementare a proiectului legii  zootehniei. 

Propunerile şi recomandările pe marginea documentului de analiză a impactului la proiectul legii  zootehniei pot fi expediate pînă pe data de 07 februarie 2020, în adresa persoanei responsabile: Cravcesco Maria, consultant principal al Direcției politici  de producție, procesare și reglementare calității produselor de origine animalieră, la adresa de e-mail: maria.cravcesco@madrm.gov.md, tel. de contact: 022 204 522, sau pe suport de hîrtie pe adresa Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului: mun. Chișinău, str. Constantin Tănase 9.

  


 

Documente atașate: