Anunt cu privire la desfasurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere la I.P. Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia”

 

Procesul-verbal nr. 1 din 06 martie 2018

al şedinţei Comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere la I.P. Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecţia”

 

Au fost prezenţi:

 

Liviu VOLCONOVICI   -       Ministru, președintele comisiei;

Alisa PÎRLOG

-

Secretar de stat, membru al comisiei;

Vasile LUCA

-

Secretar de stat, membru al comisiei;

Alexei Gîncu

-

șef al Direcției management instituțional, membru al comisiei;

Nadejda Cristea

Valerii Gaina

Magdalena

Rusnac-Frăsineanu

Vasile Șarban

 

 

-

-

-

 

-

 

 

Șef al Serviciului resurse umane, membru al comisiei;

Șef al secției juridice, membru al comisiei;

Șef al Serviciului știință, educație și extensiune rurală, secretar al comisiei; 

șef al Direcției politici de producție, procesare și reglementare a calității a produselor de origine vegetală, membru al comisiei.

 

 

Au fost prezenți 8 membri din 11, ședința se consideră deliberativă.

 

 

Ordinea de zi:

 

  1. Verificarea documentelor depuse la concurs;
  2. Verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la concurs de către candidații la concurs;
  3. Admiterea/neadmiterea candidaților la concurs;
  4. Stabilirea listei candidaților admiși la concurs.

 

S-a decis:

 

  1. Toți candidații au depus documentele, conform cerințelor din anunț și regulament;
  2. Nici un candidat nu întrunește condițiile de bază;
  3. Nici un candidat nu este admis la etapa a II-a a concursului.

 

S-a votat unanim.

     

  

                           

                  Președintele comisiei    ______________________        Liviu VOLCONOVICI       

           

 

                     Secretar al comisiei  _______________________   Magdalena

                                                                                               Rusnac - Frăsineanu