Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

AVIZ Anunț despre desfășurarea concursului privind transmiterea prin licență a dreptului de utilizare a brevetelor pentru soi de plantă la cultura porumbului.

 


 

 

IP Institutul de Fitotehnie Porumbeni , c/f 101160004805, anunță pentru data 17/12/2019, ora 1000, la sediul acestea ( s. Pașcani, r-l Criuleni, MD-4834, R. Moldova, tel 022245571, sala de conferințe) desfășurarea concursului privind transmiterea prin licență a dreptului de utilizare a brevetelor  pentru soi de plantă conform următoarelor loturi:

Lot.nr.1  hibrizi de porumb (FAO140-270)

Lot nr.2 hibrizi de porumb (FAO 271-390)

Pentru a participa la concurs participanții sunt obligați :

  1. Să achite taxa de participare la licitație  în mărime de 2000 lei,  prin transfer bancar la Banca beneficiară - Ministerul Finanțelor , Trezoreria Regionala Chișinău - Bugetul de Stat ,TREZMD2X, contul bancar  33114001, Codul IBAN:MD51TRPAAA142310A15471AA, Codul fiscal al IF Porumbeni: 1011600004805.
  2. Să  prezente   următoarele documente:

-          cerere de participare la concurs

-          extras din Registrul  de Stat al persoanelor juridice

-          procura, în cazul participării prin reprezentanți

-          confirmarea achitării taxei de participare la licitație

-          adeverința ce confirmă lipsa restanțelor față de bugetul public național

-          confirmarea lipsei datoriilor față de IF Porumbeni

 

* Caietul de sarcini și  informații suplimentare puteți obține la sediul Institutului,

după achitarea taxei de participare.