A A A

Cadrul normativ

 


 

 

Legi

  1. LEGE Nr. 276/2016 cu privire la principiile de subvenționare a producătorilor agricoli ;
  2. LEGE Nr. 312/2013 privind grupurile de producători agricoli şi asociaţiile acestora ;
  3. LEGE Nr. 243/2004 privind asigurarea  subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură .

Hotărîri de Guvern

  1. HOTĂRÎRE Nr. 455/2017 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor 
    Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural

(http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=370674);

  1. HOTĂRÎRE Nr. 507/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele start-up din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural

(http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=375725);

  1. HOTĂRÎRE Nr. 217/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind subvenţionarea asigurării riscurilor de producţie în agricultură

(http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=300219);

  1. HOTĂRÎRE Nr. 409/2014 cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare agricolă şi rurală pentru anii 2014-2020 (http://lex.justice.md/md/353310/)<
  2. HOTĂRÎRE Nr. 742 din 21.10.2015 pentru aprobarea Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare agricolă şi rurală pentru anii 2014-2020

(http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=361669)