Cele mai bune practici ale Agenţiilor europene de plăţi au fost discutate la Chișinău

Published on: M, 10/24/2017 - 15:20

La Chișinau s-a desfășuratconferința Internațională „Cele mai bune practici ale Agenţiilor europene de plăţi”. Evenimentul a avut drept obiectiv dezvoltarea capacităților instituționale ale  Agenției de Interenții și Plăți pentru Agricultură (AIPA), precum și dezvoltarea abilităților și practicilor profesionale în asigurarea calității standardelor în domeniul agriculturii.

În deschiderea evenimentului Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Vasile Bîtca a vorbit despre misiunea AIPA și  rolul instituției în stimularea investițiilor din sectorul agricol.  

”Vom promova politici echilibrate capabile să asigure dezvoltarea continuă și constantă a sectorului agrar, domeniu strategic pentru economia țării. Prin adoptarea Legii privind principiile de subvenționare, vom oferi stabilitate, transparență, eficiență și continuitate proceselor de subvenționare, reguli și condiții valabile pentru o perioadă de cel puțin 5 ani. De asemenea, în acest an, Fondul de subvenționare a producătorilor va constitui 900 mln. lei, inclusiv 231 mln. lei, contribuția UE în cadrul Programului ENPARD”, a precizat ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Vasile Bîtca, în debutul evenimentului.

Totodată, ministrul a menționat că la începutul anului 2015, Comisia Europeană și Republica Moldova au încheiat un Acord de Finanțare pentru punerea în aplicare a Acordului de Finanțare ENPARD Moldova pentru a sprijini Agricultura și Dezvoltarea Rurală din țara noastră. Conform acestui Acord, Republica Moldova urmează să beneficieze de asistență financiară și tehnică pentru perioada anilor 2016-2018 în sumă totală de 64 mln Euro,  pe componenta de suport bugetar sectorial dar și asistenţă tehnică pentru valorificarea Programului.

În acest context, în anul 2016, peste 1400 de producători agricoli, care au investit în implementarea tehnologiilor de prelucare conservativă a solului, sisteme de irigare, diverse echipmente utilizate în infrastructura postrecoltare, promovarea producției agricole ecologice, precum și au investit în infrastructura rurală, au beneficiat de asistență financiară, în sumă totală  17 mln. Euro.

Directorul Agenției de Interenții și Plăți pentru Agricultură, Nicolae Ciubuc a vorbit despre susținerea partenerilor de dezvoltare în creșterea competitivității sectorului, gestionarea duralbilă a resurselor, dar și dezvoltarea infrastructurii din mediul rural.

 ”Proiectul TWINNING,  a fost lansat la începutul acestui an și are o durată de 2 ani. În acest timp vom reuși să ajustăm structurile AIPA la exigenţele europene, fapt ce va spori eficiența mijloacelor financiare administrate, precum și va contribui la identificarea și aplicarea unor noi scheme de plată pentru producătorii agricoli. Mulțumim reprezentanților Agenției de Plăți AgrarMarkt din Austria, ai Fondului de Intervenție de Stat în Agricultură din Republica Cehă și ai Agenției pentru Restructurare și Modernizare a Agriculturii din Polonia pentru suportul acordat în cadrul proiectului”, a subliniat directorul AIPA, Nicolae Ciubuc.

 Menționăm, evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului Twinning „Consolidarea capacităților şi competențelor AIPA în vederea administrării măsurilor de sprijin în domeniul Dezvoltării Rurale conform normelor și standardelor UE”.   

 

24 octombrie 2017

Serviciul de presă al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului