Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Cerere de Exprimare a Interesului „Elaborarea Studiului de fezabilitate pentru Școala de câmp pentru fermieri (SCF) în domeniul Agriculturii Organice”.

CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI

(Servicii de consultanță – selectarea companiilor)

 

Țara: Republica  Moldova

Proiectul: PRRECI(IFAD VI)

Denumirea serviciilor: Elaborarea Studiului de fezabilitate pentru Școala de câmp pentru fermieri (SCF) în domeniul Agriculturii Organice.

PP&AWPB ref. no.: C 1.3 /1.1.1.7/ PALB 2018

Numărul de  referință: 59/17/PRRECI

 

Programul Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă (PRRECI), finanţat de Facilitatea Globală de Mediu (FGM) şi implementat de către Unitatea Consolidata pentru Implementarea Proiectelor IFAD(UCIP-IFAD), este conceput pentru a contribui la reducerea sărăciei rurale în Moldova, prin promovarea accesului către o  gamă largă de servicii adecvate şi integrate financiare.

 

UCIP-IFAD are ca obiectiv promovarea şi implementarea tehnologiilor conservative de lucrare a solului, producerii în sistemul Agriculturii Ecologice și adaptării tehnologiilor la schimbările climaterice. Pentru atingerea acestor obiective cu suportul Programului Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă (PRRECI) în 2017 a fost selectată o gospodărie agricolă pe baza căreia va fi creată o Școală de câmp pentru fermieri (SCF) cu lot demonstrativ în domeniul Agriculturii Ecologice.

 

Sarcini şi responsabilităţi:

În baza unui concurs național va fi selectat un prestator de servicii, de către UCIP-IFAD, pentru efectuarea Studiului de fezabilitate pentru o SCF, specializat în sistemul de Agricultură Ecologică (Organică). SCF este amplasată în s. Chetrosu, r. Drochia.

Prestatorul va efectua o analiză complexă a situaţiei economico-financiare și de producere, inclusiv capacitățile tehnice, necesitățile de investiții, viabilitatea gospodăriei și va elabora Studiul de fezabilitate pentru perioada 2018-2021.

Unitatea Consolidată pentru Implementarea programelor IFAD (UCIP-IFAD), invită firmele de consultanță eligibile (“Consultanți”) să își exprime interesul pentru furnizarea serviciilor. Consultanții interesați vor prezenta informații care să demonstreze că dispun de calificările necesare și experiența relevantă pentru a efectua serviciile solicitate.

 

Cerinţe minime de eligibilitate:

  • Persoana juridică publică sau privată disponibilă să presteze astfel de servicii;
  • Experiență în domeniul consultanței și asistenței tehnice în special pentru întreprinderile agricole de cel puțin 5 ani;
  • Experiență în elaborarea planurilor de afaceri, studiilor de fezabilitate în domeniul agricol de cel puțin 3 ani;

 

Companiile de consultanță vor fi evaluate p/u includerea în lista-scurtă în baza următoarelor criteriile:

Criterii de evaluare

Punctaj maxim

Profilul și experiența generală a companiei

20

Experiență (din ultimii 3 ani) în domeniul consultanței și asistenței tehnice în special pentru întreprinderile agricole;

30

Experiență în activități similare activității solicitate realizate în ultimii 3 ani.

20

Echipă de experți pentru prestarea serviciilor solicitate;

30

 

Prestatorul de servicii va fi selectat in conformitate cu metoda Selectare Bazată pe Calitate-Cost (SBCC) expusă in Manualul de procurări IFAD.

Doar companiile care vor fi selectate in Lista scurtă vor fi invitate să prezinte oferta tehnică și oferta financiară.

Scrisorea de intenție va include materiale și informațiile care demonstrează experința și calificarea ofertantului, completată conform modelului Scrisorii de Exprimare a Interesului publicată pe site-ul http://www.ucipifad.md în rubrica Achiziții.

Scrisoare de exprimare a interesului.

Expresiile de interes vor fi transmise în scris la adresa de mai jos (personal, prin poștă, sau e-mail) până la 28 februarie 2018, ora 15:00.

Mai multe informații pot fi solicitate la adresa indicată mai jos:

Unitatea Consolidată pentru implemetarea programelor IFAD (UCIP-IFAD)

Attn: Nadejda Russu, Specialist Procurări, of.  1303, 

bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 162,  Chișinău,

MD-2004,  Republica Moldova.

E-mail: office@ucipifad.md