Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Cerere de exprimare a interesului

Cerere de exprimare a interesului: Selectarea prestatorului de servicii pentru elaborarea conceptelor creative și producerea materialelor video şi bannerelor web în scopul prezentării și promovării Programelor IFAD și de acordare a asistenței tehnice producătorilor agricoli

 

 I.       Contextul activității

Proiectul de Rezilienţă Rurală (PRR), finanțat de Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii (IFAD), prin intermediul Programului de adaptare pentru micii producători (PAMP) şi implementat de către Unitatea Consolidată pentru Implementarea Proiectelor (UCIP) IFAD este conceput pentru a îmbunătăți condiţiile de viaţă a populației din zona rurală, a reduce sărăcia prin consolidarea rezilienței la schimbările climatice şi a îmbunătăţi oportunităţile economice.

 

Pentru atingerea acestor obiective în cadrul PRR va fi acordat suport financiar producătorilor agricoli sub formă de grant, pentru implementarea iniţiativelor de adaptare la schimbările climatice în activităţile agricole și pentru fortificarea capacităţilor de rezilienţă climatică a femeilor care activează ca producători agricoli în zonele rurale, stimulând şi diversificând afacerile lor.

 

Totodată, în vederea fortificării lanțurilor valorice, au fost stabilite parteneriate de colaborare cu asociațiile de profil, privind asistarea Grupurilor de Producători, obiectivul acestora fiind acordarea asistenței tehnice producătorilor în dezvoltarea capacităților antreprenoriale și de marketing și îmbunătățirea productivității, competitivității și calității produselor și a potențialului de acces la piețele de desfacere.

 

În scopul diseminării informației publicului larg privind activitatea UCIP IFAD, condițiile de finanțare (activitățile și beneficiarii eligibili, suma, termenii, contribuția beneficiarilor) pentru obținerea creditelor, granturilor și pentru fortificarea cunoștințelor prin acordarea asistenței tehnice producătorilor, UCIP IFAD va selecta o companie sau un consorțiu de companii (în continuare Prestator), pentru realizarea designului bannerelor web și materialelor video, delimitate pe subiecte și grupuri-țintă:

 

1)        Beneficiari ai granturilor pentru finanțarea măsurilor de adaptare a sistemelor de producție agricolă la schimbările climatice; (elaborarea bannerelor web și materialelor video)

2)        Beneficiari ai creditelor cu porțiune de grant destinate femeilor pentru dezvoltarea și diversificarea afacerilor. (elaborarea bannerelor web și materialelor video)

3)        Beneficiarii asistenței tehnice, Grupurile de Producători, membri ai asociațiilor de profil. (elaborarea materialelor video educaționale)

 

II.    Activitățile cheie

 

Pentru realizarea obiectivelor stabilite în cadrul acestui contract prestatorul va elabora/realiza:

1)     Istorii de succes:

1.1.         6 materiale video, 1.5 minute (90 secunde) fiecare, ce vor descrie istoriile de succes ale beneficiarilor de granturi pentru finanțarea măsurilor de adaptare a sistemelor de producție agricolă la schimbările climatice;

1.2.         2 materiale video, 1.5 minute (90 secunde)  fiecare, ce vor descrie istoriile de succes ale femeilor beneficiare de credite cu porțiune de grant destinate dezvoltării și diversificării afacerilor din zona rurală;

1.3.         1 materiale video, 1.5 minute (90 secunde)  fiecare, ce vor descrie istoriile de succes ale microantreprenorilor beneficiari de credite din zona rurală

2)     Design-ul și producerea a 8 bannere web( același design:4 rom/4 rus);

3)     Campania de informare pentru o perioadă de 3 luni (–iulie -septembrie), în scopul diseminării informației, privind măsurile de adaptare a sistemelor de producție agricolă la schimbările climatice, prin plasarea bannerelor web în mediul online.

4)     Elaborarea a 13 materiale video educaționale (30 minute fiecare), privind tehnologiile de producere, procesare, certificare și comercializare etc.

 

III. Locația și perioada de execuție

 

Activitatea este planificată de a fi realizată în maximum 180 zile calendaristice din data semnării contractului în corespundere cu activitățile descrise.

 

Detalii privind cerințele de calificare și experiența, criteriile de evaluare pentru companie şi modelului Scrisorii de Exprimare a Interesului (care va include materiale și informațiile ce demonstrează experiența și calificarea ofertantului) le găsiţi publicate pe site-ul www.ucipifad.md în rubrica Achiziții, Licitația 34/21 PRR.

 

Prestatorul de servicii va fi selectat in conformitate cu Metodade Selectare Bazată pe Calitate-Cost (QCBS)  expusă in Manualul de Procurări IFAD.

Doar companiile care vor fi selectate in Lista scurtă (trei - şase companii) vor fi invitate să prezinte oferta tehnică și oferta financiară în termenul stabilit.

Scrisorile de exprimare a interesului autentificate cu semnătura persoanei responsabile și ștampila companiei vor fi transmise electronic la adresa de mai jos până la pînă la 17.05.2021, ora 10:00.

 

Mai multe informații pot fi solicitate în scris la adresa indicată mai jos:

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD)

Attn: Nicolae Babără, Specialist Procurări, of.  1307, 

bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 162,  Chișinău,

MD-2004,  Republica Moldova.

E-mail: procurement@ucipifad.md