Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Cerere de exprimare a interesului pentru elaborarea și implementarea Platformei eLearning ”AgriBusiness Development Center”și elaborarea conținutului materialelor educaționale digitale

Componenta Proiectului PRR „Suport pentru dezvoltarea businessului agricol” are drept scop  îmbunătățirea accesului la servicii financiare și dezvoltarea zonelor rurale, și include asistență tehnică și suport pentru educația financiară și antreprenorială a microantreprenorilor (micilor fermieri), inclusiv femeilor, tinerilor antreprenori și membrilor AEÎ.        

 

Educația financiară și antreprenorială sunt unele dintre constrângerile principale ale populației din mediul rural în inițierea unei afaceri și accesarea instrumentelor financiare, iar în contextul pandemiei, crearea unui instrument digital pentru instruirea micilor fermieri, accesarea de instrumente și resurse informaționale pentru dezvoltarea businessului agricol a devenit o necesitate.

 

 Drept urmare, UCIP IFAD va selecta o companie de consultanță pentru implementarea următoarelor două activități principale:

 

Activitatea 1: Elaborarea și implementarea soluției informaționale a platformei eLearning ”AgriBusiness Development Center”  

 

și

 

Activitatea 2: Dezvoltarea şi elaborarea conținutului materialelor educaționale digitale, care vor fi integrate pe platforma eLearning elaborată;

 

Descrierea activităţilor, cerințelor de calificare și experiență şimodelul Scrisorii de Exprimare a Interesului le găsiţi publicate pe site-ul www.ucipifad.md în rubrica Achiziții, Licitația 30/21 PRR.

 

Prestatorul de servicii va fi selectat in conformitate cu Metodade Selectare Bazată pe Calitate-Cost (QCBS)  expusă in Manualul de Procurări IFAD.

 

Doar companiile care vor fi selectate in Lista scurtă vor fi invitate să prezinte oferta tehnica și oferta financiară.

Expresiile de interes vor fi transmise în scris la adresa de mai jos (personal, prin poștă, sau e-mail) până la 30.04.2021, ora 10:00.

 

Mai multe informații pot fi solicitate în scris la adresa indicată mai jos:

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD)

Attn: Nicolae Babără, Specialist Procurări, of.  1307, 

bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 162,  Chișinău,

MD-2004,  Republica Moldova.

E-mail: procurement@ucipifad.md