Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Cerere de exprimare a interesului pentru elaborarea studiului analitic privind barierele și constrângerile cu care se confruntă autoritățile publice locale și întreprinderile agricole în vederea înființării

 


 

Cerere de exprimare a interesului

pentru elaborarea studiului analitic privind barierele și constrângerile cu care se confruntă autoritățile publice locale și întreprinderile agricole în vederea înființării/ reabilitării perdelelor forestiere de protecție/silvo-pomicole

 

Programul Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă (PRRECI) este conceput pentru a contribui la reducerea sărăciei rurale în Moldova, prin promovarea accesului către o gamă largă de servicii financiare adecvate şi integrate. O atenţie deosebită în cadrul Programului este atribuită dezvoltării şi implementării tehnologiilor performante în domeniul agricol și managementului durabil al solului, cu impact pozitiv asupra ecosistemelor. Restabilirea învelișului vegetal natural și productivității solului contribuie la creșterea rezilienței la schimbări climatice ale comunităților rurale, terenurilor agricole și ecosistemelor la nivel de peisaje agricole.

O atenție deosebită în cadrul Programului este UCIP IFAD are ca obiectiv promovarea şi implementarea bunelor practici de adaptare a ecosistemelor prin reabilitarea perdelelor de protecție. Cu regret, interesul din partea primăriilor și producătorilor agricoli a fost și este mic deși necesitățile și oportunitățile de înființare/ reabilitare a perdelelor forestiere de protecție /silvo-pomicole a fost pe larg mediatizate de UCIP IFAD în perioada de referință.

UCIP IFAD anunță concurs pentru selectarea unui prestator de servicii pentru elaborarea studiului analitic privind barierele și constrângerile cu care se confruntă autoritățile publice locale (Primării) și întreprinderilor agricole (GȚ, SRL, IMM-uri, AEÎ, etc.) în procesul de înființare/ reabilitare a perdelelor forestiere de protecție /silvo-pomicole. Studiul de analiză va permite identificarea factorilor limitativ și ulterior elaborarea unor măsuri și procedee de înlăturare a acestor factori la implementarea următorului proiect UCIP IFAD în domeniul rezilienței schimbărilor climaterice - Proiectul de Reziliență Rurală (IFAD VII).

 

Criterii minime de eligibilitate față de Companie:

  1. Persoana juridică înregistrată în Republica Moldova.
  2. Experiență în prestarea serviciilor de consultanță și elaborarea studiilor în domeniul agriculturii de cel puțin 5 ani.
  3. Experiență de prestare a serviciilor de consultanță autorităților publice locale și elaborarea studiilor cu implicarea autorităților publice locale de cel puțin 3 ani.
  4. Echipa de experți propuși pentru prestarea serviciilor solicitate de concurs.

 

Criterii de calificare pentru includerea în lista scurtă:

Companiile de consultanță vor fi calificate p/u includerea în lista-scurtă în baza următoarelor criterii:

Criterii de evaluare

Punctaj maxim

  1. Profilul și experiența generală a companiei (anii de activitate)

Minim acceptabil – 5 ani

20

  1. Experiență (din ultimii 5 ani) în prestarea serviciilor de consultanță și elaborarea studiilor în domeniul agriculturii (numărul de contracte de elaborare a studiilor)

Minim acceptabil – 3 studii

20

  1. Experiență de prestare a serviciilor de consultanță autorităților publice locale și elaborarea studiilor cu implicarea autorităților publice locale de cel puțin 3 ani.

Minim acceptabil -1 studiu

20

  1. Echipă de experți pentru prestarea serviciilor solicitate (experți calificați în corespundere cu tematica concursului)

40

 

Prestatorul de servicii va fi selectat in conformitate cu metoda Metodade Selectare Bazată pe Calitate-Cost (QCBS) expusă in Manualul de Procurări IFAD.

 

Doar companiile care vor fi selectate in Lista scurtă vor fi invitate să prezinte oferta tehnică și oferta financiară.

 

Scrisoarea de exprimare a interesului va include informațiile care demonstrează experiența și calificarea ofertantului/lor și va fi completată conform modelului obligatoriu al Scrisorii de Exprimare a Interesului atașată și publicată pe site-ul http://www.ucipifad.md în rubrica Achiziții,/Servicii de consultanță, Licitația 72/19 PRRECI.

 

Scrisorile de exprimare a interesului vor fi transmise în scris la adresa de mai jos (personal, prin poștă, sau e-mail) până la pînă la 18 noiembrie 2019, ora 16:30 cu mențiunea „Pentru Licitația 72/19 PRRECI.

 

Vă mai informăm că orice modificare sau trucare a informațiilor din cadrul formularului de concurs poate duce la descalificarea companiei DVS.

 

Mai multe informații pot fi solicitate în scris la adresa indicată mai jos:

Unitatea Consolidată pentru implementarea programelor IFAD (UCIP IFAD)

Attn: Nadejda Russu, Specialist Procurări, of.  1303, 

bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 162,  Chișinău,

MD-2004,  Republica Moldova.

E-mail: procurement@ucipifad.md