Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Cerere de exprimare a interesului pentru elaborarea studiului/lor expres a ofertei de piață pentru utilaje eligibile inclusă în componenta de grant


 

 

Cerere de exprimare a interesului

pentru elaborarea studiului/lor expres a ofertei de piață pentru utilaje eligibile inclusă în componenta de grant

„Măsuri de adaptare a sistemelor de producere agricolă la schimbările climatice, cu finanțare din Proiectul de Reziliență Rurală”

.

 

Proiectul de Rezilienţă Rurală (PRR–IFAD VII) este conceput pentru a îmbunătăți condiţiile de viaţă ale populației din zona rurală, a reduce sărăcia prin consolidarea rezilienței la schimbările climatice şi a îmbunătăţi oportunităţile economice.

O atenție deosebita în cadrul PRR este de a acorda suport producătorilor agricoli în vederea adaptării la schimbările climatice și asigurării rezilienței acestora prin stimularea investițiilor în implementarea tehnologiilor performante și inovative în domeniul agricol. Pentru a asigura măsurile de adaptare a sistemelor de producere agricolă la schimbările climatice, UCIP-IFAD oferă suport sub formă de grant producătorilor agricoli.

Mai multe detalii despre condițiile şi criteriile de accesare a grantului respectiv, pot fi accesate la link-ul: http://www.ucipifad.md/granturi/granturi-pentru-finantarea-masurilor-de-adaptare-a-sistemelor-de-producere-agricola-la-schimbarile-climatice/

În scopul stabilirii unor condiții echitabile de accesare a utilajelor şi echipamentelor agricole de către producătorii agricoli și asigurarea celui mai bun raport preț/calitate pentru investițiile efectuat în utilaje şi echipamente agricole cu implicarea mijloacelor de grant asigurate de ASAP, UCIP-IFAD va selecta 1-3 prestatori de servicii, care vor efectua studiul ofertei de piață pentru 3 loturi de echipamentele și utilajele agricole conform următoarelor tematici:

Lotul 1: Echipamente la implementarea tehnologii eficiente de irigare micro-presurizată aplicate de micii producători și de captare a apei de la precipitații;

Lotul 2:  Echipamente pentru protecție a culturilor de factori climaterici nefavorabili;

Lotul 3: Echipament pentru agricultura conservativă;

 

Criterii minime de eligibilitate față de prestatorii de servicii:

  • Persoană juridică înregistrată în RM, disponibilă să presteze serviciile solicitate;
  • Experiență de cel puțin 5 ani în domeniul prestării serviciilor de consultanță,  elaborarea Planurilor de afaceri pentru dezvoltarea afacerilor din agricultura, elaborarea specificaţiilor tehnice pentru utilaj sau echipament agricole;
  • Echipă de experți necesar pentru prestarea serviciilor solicitate.

 

 

Criterii de calificare pentru includerea în lista scurtă:

Companiile de consultanță vor fi calificate p/u includerea în lista-scurtă în baza următoarelor criterii:

 

Criterii de evaluare

Punctaj maxim

  1. Profilul și experiența generală a companiei (anii de activitate)

Minim acceptabil – 5 ani

20

  1. Experiență (din ultimii 5 ani) în prestarea serviciilor de consultanță și elaborarea studiilor în domeniul agriculturii (numărul de contracte pentru elaborarea studiilor)

Minim acceptabil – 3studii

40

  1. Echipă de experți pentru prestarea serviciilor solicitate (experți calificați în corespundere cu loturile indicate)

40

 

Aceeași companie poate manifesta interesul pentru un lot sau pentru mai multe loturi (1-3).

 

Prestatorul/ii de servicii vor fi selectați în conformitate cu metoda Metodade Selectare Bazată pe Calitate-Cost (QCBS) expusă in Manualul de Procurări IFAD.

 

Doar companiile care vor fi selectate in Lista scurtă vor fi invitate să prezinte oferta tehnică și oferta financiară.

 

Scrisoarea de exprimare a interesului va include informațiile care demonstrează experiența și calificarea ofertantului/lor și va fi completată conform modelului obligatoriu al Scrisorii de Exprimare a Interesului atașată și publicată pe site-ul http://www.ucipifad.md în rubrica Achiziții/Servicii de consultanță,  Licitația 73/19 PRR.

 

Scrisorile de exprimare a interesului vor fi transmise în scris la adresa de mai jos (personal, prin poștă, sau e-mail) până la pînă la 18.11.2019, ora 16:30 cu mențiunea „Pentru Licitația 73/19 PRR.

 

Vă mai informăm că orice modificare sau trucare a informațiilor din cadrul formularului de concurs poate duce la descalificarea companiei DVS.

 

Mai multe informații pot fi solicitate în scris la adresa indicată mai jos:

Unitatea Consolidată pentru implementarea programelor IFAD (UCIP IFAD)

Attn: Nadejda Russu, Specialist Procurări, of.  1303, 

bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 162,  Chișinău,

MD-2004,  Republica Moldova.

E-mail: procurement@ucipifad.md