Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Cerere de exprimare a interesului pentru prestarea serviciilor de elaborare și editare a unui ghid cu tematica ”Educația financiară – succesul deciziilor financiare inteligente”

 

Țara: Republica Moldova

Program: PRRECI/2000000705

Categoria: RFS

Numărul licitației: 23/18 PRRECI

PP&AWPB ref. no.: C 2.8.1/2.1.3.3/ PALB 2018

Titlu:  Elaborarea și editarea unui ghid cu tematica ”Educația financiară – succesul deciziilor financiare inteligente”

Data lansării: 13.04.2018, ora 11:00:00

Data limită de depunere a solicitărilor: 27.04.2018, ora 16:00:00

 

Programul Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă (IFAD VI), finanțat de Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD) acordă asistență pentru consolidarea și dezvoltarea capacităților micro antreprenorilor, care ulterior pot deveni beneficiari ai Programelor IFAD.

În cadrul prezentului concurs, UCIP-IFAD va selecta o companie în calitate de prestator de servicii pentru elaborarea și editarea unui ghid cu tematica ”Educația financiară – succesul deciziilor financiare inteligente”

 

Aranjamente

1)     Ghidul va fi elaborat în formă simplă  și va servi drept material informativ, educativ și de ghidare pentru micro-antreprenorii din mediul rural și va conține informații, materiale, exemple, referințe, aspecte relevante temei, care vor servi drept suport utilizatorului de ghid pentru accesarea serviciilor financiare, atât ca antreprenor pentru dezvoltarea micro afacerii proprii, cât și ca angajat pentru gestionarea bugetului personal și familieiGhidul va fi prezentat în format electronic și editat conform cerințelor UCIP

2)     Termenul de elaborare și data finală de prezentare a ghidului va fi stabilită în contractul de presetări servicii ce va fi semnat cu compania declarată câștigătoare, dar nu mai mult de 3 luni.

3)     Dreptul de autor la finalizarea lucrării va aparține UCIP-IFAD.

4)     Ghidul practic va fi distribuit de către UCIP-IFAD beneficiarilor programelor IFAD, persoanelor interesate, fără plată și fără dreptul comercializării ulterioare și plasat pe pagina web a UCIP-IFAD.

 

Responsabilitățile prestatorului

În cadrul acestor activități de instruire, prestatorul de servicii va fi responsabil de elaborarea și editarea ghidului conform următoarelor cerințe:

1)         Ghidul va fi elaborat în două limbi: română și rusă;

2)         Va include poze și alte materiale ilustrative cu caracter practico-aplicativ;

3)         Ghidul va conține max 60 pagini și va include informația în ambele limbi (ex.30+30);

4)         Ghidul va fi editat în format A5 (broșurat, capsat, hârtie cretată mat, grosimea hârtiei 115gr/m2, grosimea copertei 250-300gr/m2);

5)         Tiparul color bloc 4+4, coperta 4+0, laminare coperta mat;

6)         Ghidul va fi publicat după obținerea a cel puțin două referințe externe, dintre care una de la un expert din cadrul sectorului bancar (pentru expunerea supra noțiunilor pe subiectele bancare) și de la o persoana din sectorul financiar-contabil (pentru expunerea asupra noțiunilor pe subiectele financiare);

7)         Tiraj - 2000 bucăți.

 

În contextul celor menționate, Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP-IFAD) invită companiile de consultanță eligibile (Prestatori de Servicii) să își exprime interesul pentru elaborarea și editarea ghidului.

Companiile interesate vor prezenta informații care să demonstreze că dispun de calificările necesare și experiența relevantă pentru a efectua serviciile solicitate.

 

Cerințe minime de calificare

  1. Persoană juridică înregistrată în RM
  2. Experiență în elaborare de ghiduri și publicații  în domenii similare, de cel puțin 3 ani

 

Companiile de consultanță vor fi evaluate p/u includerea în lista-scurtă în baza următoarelor criterii:

 

Criterii de evaluare

Punctaj maxim

  1. Profilul și experiența companiei în prestarea serviciilor în domenii similare

15

  1. Experiența companiei în elaborare de ghiduri și publicații  în domenii similare, în ultimii 3 ani

25

  1. Experiență (în ultimii 3 ani) în activități similare realizate în cadrul Programelor IFAD și altor agenții similare (de ex. USAID, PNUD, UN ș.a.)

20

  1. Echipă de autori pentru prestarea serviciilor solicitate

40

 

Prestatorul de servicii va fi selectat in conformitate cu metoda Selectare Bazată pe Calitate-Cost (SBCC) expusă in Manualul de procurări IFAD.

 

Mai multe informații pot fi solicitate la adresa submenționată sau accesând link-ul din descrierea anunțului 23/18 PRRECI plasat pe pagina www.ucipifad.md la rubrica „Achiziții”. 

 

Expresiile de interes vor fi transmise în scris la adresa de mai jos (personal, prin poștă, sau e-mail) până la 27 aprilie 2018, ora 16:00.

 

Unitatea Consolidată pentru implemetarea programelor IFAD (CPIU-IFAD)

Attn: Nadejda Russu, Procurement specialist, of.  1303, bd. Stefan cel Mare și Sfînt, 162, Chișinău, MD-2004, Republic of Moldova. E-mail: procurement@ucipifad.md