Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Cerere de exprimare a interesului pentru realizarea Studiului pre-fezabilitate privind introducerea produselor digitale și soluțiilor FinTech pentru transformarea sectorului AEÎ și Crearea/modernizarea paginii web a ANCAEI (www.aei.md)

I. Contextul activității

 

Pentru a stimula creșterea activităților agricole strategice și de afaceri în sectorul rural din Moldova, Guvernul Republicii Moldova a semnat cu Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD) un Acord cu privire la finanțarea Proiectului de Reziliență Rurală (IFAD VII).

 

Una dintre sub-componentele PRR prevede suport pentru dezvoltarea sectorului AEÎ, inclusiv asistență ANCAEÎ, care în conformitate cu prevederilor Legii nr. 139/2007, în calitate de asociație centrală, organism unic, are drept scop contribuirea la dezvoltarea durabilă a AEÎ și îmbunătățirea calității serviciilor acordate de către acestea membrilor lor.

 

ANCAEÎ este instituția specializată în acordarea suportului și dezvoltarea sectorului AEÎ. ANCAEÎ își desfășoară activitatea în conformitate cu Legea asociațiilor de economii și împrumut nr. 139/2007 din 21.06.2007, regulamente aferente, precum și actele normative din domeniu și promovează interesele și drepturile membrilor săi pentru dezvoltarea potențialului uman și profesional.

 

AEÎ sunt reglementate de CNPF și activează în conformitate cu Legea asociațiilor de economii și împrumut nr. 139/2007  din 21.06.2007.

 

Toate activitățile de dezvoltare a sectorului AEÎ sunt coordonate și aprobate de către Consiliului ANCAEÎ, dintre care doi membri sunt reprezentanți ai CNPF.

 

În acest context, UCIP IFAD va oferi suport și va selecta o companie de consultanță cu experiență în dezvoltarea și implementarea soluțiilor IT, produse digitale și soluțiilor de tehnologii financiare (FinTech), pentru implementarea următoarelor două activități principale:

 

  1. Realizarea Studiului pre-fezabilitate privind introducerea produselor digitale și soluțiilor FinTech pentru transformarea sectorului AEÎ
  2. Crearea/modernizarea paginii web a ANCAEI (www.aei.md)

 

II. Activitățile cheie

 

Activitatea 1: Realizarea studiului pre-fezabilitate privind introducerea produselor digitale și soluțiilor FinTech pentru transformarea sectorului AEÎ

 

Activitatea 2: Crearea/modernizarea paginii web a ANCAEI (www.aei.md)

 

III. Companiile de consultanță vor fi evaluate p/u includerea lor în lista-scurtă în baza următoarelor criterii:

 

Criterii de calificare

Punctaj maxim

1. Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova de cel puțin 3 ani în domeniul software-ului și serviciilor IT  

15

2. Experiență în dezvoltarea și implementarea paginilor web de complexitate similară în ultimii 5 ani  (cel puțin 3 pagini web elaborate, se vor prezenta link-urile)

30

3. Experiență în cercetarea, proiectarea, dezvoltarea și/sau implementarea produselor digitale și implementarea soluțiilor FinTech (cel puțin 2  proiecte)

35

4. Experiența anterioară în furnizarea de servicii sau asistență IT în sectorul financiar sau de creditare va constitui un avantaj

10

5. Experiență de colaborare cu proiecte de finanțare internaționale (World Bank, EU, UCIP IFAD, UNDP, UN etc.)  (nr. de instituții)

5

6. Valoarea medie a lichidității curentă pentru ultimii 3 ani (active curente raportate la datorii curente) este mai mare de 1 (se va calcula media din perioada anilor 2018-2020)

5

 

De la trei până la opt companii vor fi selectate in Lista scurta. Scorul de trecere pentru Lista scurtă este de 70%.

 

Descrierea detaliată a activităților cheie, modelul scrisorii de exprimare a interesului, care va include materialele și informațiile care demonstrează experiența și calificarea consultantului, le puteți găsi accesând pagina web UCIP IFAD/achiziții/licitația 37/21 PRR

 

Expresiile de interes vor fi transmise la adresa de mai jos (prin e-mail) până la 08 iunie 2021, ora 10:00.

 

Mai multe informații pot fi solicitate în scris la adresa indicată mai jos:

 

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD)

Attn: Nicolae Babără, Specialist Procurări, of.  1307, 

bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 162,  Chișinău,

MD-2004,  Republica Moldova.

E-mail: procurement@ucipifad.md