Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Cerere de exprimare a interesului privind organizarea și petrecerea seminarelor de instruire (servicii de consultanță – selectarea companiilor)

Cerere de exprimare a interesului

Servicii de consultanță pentru organizarea și petrecerea seminarelor de instruire

(servicii de consultanță – selectarea companiilor)

 

 

Țara: Republica Moldova

Program: PRRECI/2000000705

Categoria: RFS

Numărul licitației: 18/18 PRRECI

PP&AWPB ref. no.: C 2.2/2.1.2.3/ PALB 2018

Titlu: Organizarea și petrecerea cursurilor de instruire a membrilor AEÎ-beneficiari ai Programelor IFAD cu tematica „Educația financiară – succesul deciziilor financiare inteligente”

Data lansării: 22.03.2018, ora 17:00:00

Data limită de depunere a solicitărilor: 05.04.2018, ora 16:00:00

 

Programul Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă (IFAD VI), finanțat de Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD), acordă asistență pentru consolidarea și dezvoltarea capacităților micro antreprenorilor, membri ai AEÎ – beneficiari ai Programelor IFAD.

În cadrul prezentului concurs, UCIP-IFAD va selecta o companie în calitate de prestator de servicii pentru organizarea și petrecerea cursurilor de instruire a Membrilor AEÎ - beneficiari ai Programelor IFAD, cu tematica ”Educația financiară – succesul deciziilor financiare inteligente”.

 

Aranjamente

Seminarele vor fi organizate regional în localitățile sau raioanele în care AEÎ creditate de UCIP-IFAD iși au sediul, estimativ în următoarele regiuni și localități:

-          Regiunea Nord:  Briceni, Dondușeni, Edineț, Glodeni, Ocnița, Rîșcani  - 9 seminare/9 grupuri de participanți

-          Regiunea Centru: Hîncești, Ialoveni, Șoldănești - 3 seminare/3 grupuri de participanți

Nr. persoane per grup: 15- 20 participanți /total cca. 210 participanți.

Cursurile de instruire vor fi organizate în perioada mai – noiembrie 2018.

Durata unui curs de instruire: 6 ore academice.

Cursurile de instruire vor fi organizate în zilele lucrătoare ale săptămânii, cu excepția zilelor de sâmbătă și duminică.

 

Responsabilitățile prestatorului

În cadrul acestor activități de instruire, prestatorul de servicii va fi responsabil de:

 1. organizarea prezenței participanților (de comun cu UCIP-IFAD);
 2. asigurarea logisticii activităților (arenda sălii de instruire, asigurarea alimentației participanților, altele);
 3. angajarea experților pe domenii;
 4. elaborarea programului detaliat de instruire și a materialelor de instruire, multiplicarea acestora, etc.

În contextul celor menționate, Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP-IFAD) invită companiile de consultanță eligibile (Prestatori de Servicii) să își exprime interesul pentru prestarea serviciilor de instruire.

Companiile interesate vor prezenta informații care să demonstreze că dispun de calificările necesare și experiența relevantă pentru a efectua serviciile solicitate.

 

Cerințe minime de calificare

 1. Persoană juridică înregistrată în RM
 2. Experiență de cel puțin 3 ani în domeniul prestării serviciilor de instruire de orice tematică pentru antreprenorii agricoli 
 3. Cel puțin un contract similar de instruire în domeniul financiar,  realizat în ultimii 3 ani.

 

Companiile de consultanță vor fi evaluate p/u includerea în lista-scurtă în baza următoarelor criterii:

 

Criterii de evaluare

Punctaj maxim

 1. Profilul și experiența generală a companiei

20

 1. Experiență (din ultimii 3 ani) în realizarea activităților de instruire de orice tematică pentru antreprenorii agricoli 

30

 1. Experiență (în ultimii 3 ani) în activități de instruire în domeniul financiar realizate în cadrul Programelor IFAD și altor agenții similare (de ex. USAID, PNUD, UN ș.a.)

20

 1. Echipă de experți pentru prestarea serviciilor solicitate

30

 

Prestatorul de servicii va fi selectat in conformitate cu metoda Selectare Bazată pe Calitate-Cost (SBCC) expusă in Manualul de procurări IFAD.

Mai multe informații pot fi solicitate la adresa submenționată sau accesând link-ul din descrierea anunțului 18/18 PRRECI plasat pe pagina www.ucipifad.md la rubrica „Achiziții”. 

 

Expresiile de interes vor fi transmise în scris la adresa de mai jos (personal, prin poștă, sau e-mail) până la 05 aprilie 2018, ora 16:00.

 

Unitatea Consolidată pentru implemetarea programelor IFAD (CPIU-IFAD)

Attn: Nadejda Russu, Procurement specialist, of.  1303, bd. Stefan cel Mare și Sfînt, 162, Chișinău, MD-2004, Republic of Moldova. E-mail: procurement@ucipifad.md