Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Cerere de exprimare a interesului privind prestarea serviciilor de asistență la pregătirea cererilor de solicitare a granturilor.

Cerere de exprimare a interesului

Servicii de asistență la pregătirea cererilor de solicitare a granturilor

(companii de consultanță)

Licitatia 15/18 PRRECI

 

 

Țara: Republica Moldova

Program: PRRECI/2000000452

Categoria: GEF

Numărul licitației: 15/18 PRRECI

PP&AWPB ref. no.: C 1.14/1.1.2.12/ PALB 2018

Titlu: Asistență producătorilor agricoli și Primăriilor la pregătirea cererilor de solicitare a granturilor pentru ameliorarea/înființarea învelișurilor de iarbă;

Data lansării: 27-02-2018 14:00

Data limită de depunere a solicitărilor: 13-03-2018 16:00

 

Programul Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă (IFAD VI), finanţat de Facilitatea Globală de Mediu (FGM) pe parcursul următorilor 3 ani cît și în cadrul Programului recent lansat de Reziliență Rurală (RRP - IFAD VII) pe parcursul a 5 ani, UCIP-IFAD va acorda suport financiar pînă la 700$/ha pentru lucrările de reabilitare și/sau înființare a învelișurilor de ierburi pe terenurile publice și private, situate preponderent în raioanele din centrul și sudul Republicii Moldova.

În cadrul  ambelor programe se preconizează de a oferi suport financiar Autoritarilor Publice Locale (Primarii) și întreprinderilor agricole pe o suprafața totală de cel puțin 400 ha. Solicitanții de grant urmează sa prezinte un set de documente, care va include și Planul de cheltuieli pentru executarea lucrărilor de reabilitare și/sau înființare a învelișurilor de ierburi.

În baza unui concurs, UCIP-IFAD va selecta 3 companii de consultanță în calitate de prestatori de servicii pentru acordarea asistenței producătorilor agricoli și Primării la pregătirea pachetului de documente și Planului de cheltuieli,  pentru executarea lucrărilor de reabilitare/înființare a învelișurilor de ierburi (înierbarea viilor, livezilor și terenurilor degradate, ameliorarea pășunilor și finețurilor (amenajament pastoral), cultivarea culturilor intercalate în rânduri și benzi, crearea fâșiilor de filtrare în jurul bazinelor de apă, crearea benzilor de protecție de-a lungul terenurilor arabile, înierbarea teraselor.

Sarcini şi responsabilități:

  1. Identificarea potențialilor beneficiari de granturi producători agricoli și Primării, care dețin terenuri care necesită măsuri de protecție a solului contra eroziunii și conservării umidității și fertilității solului.
  2. De comun cu potențialii solicitanți de granturi va evalua gradul de degradare a terenului sau a învelișului de ierbos existent (în cazul pășunilor) și va stabili măsurile agrotehnice de reabilitarea/înființare a învelișului ierbos. 
  3. Va acorda asistența solicitanților de granturi în pregătirea Cererii și pachetului de documente pentru participare la concurs pentru obținerea granturilor, inclusiv va elabora Planului de cheltuieli (bugetul) pentru reabilitarea/înființarea învelișurilor de ierburi.
  4. Va prezenta către UCIP-IFAD din numele Solicitantului de grant Cererea și setul de documente după forma stabilită.

    Cerințe minime de eligibilitate:

  • Persoană juridică disponibilă să presteze serviciile solicitate.
  • Experiență de cel puțin 3 ani în domeniul prestării serviciilor de consultanță, elaborarea Planurilor de afaceri, studii de fezabilitate pentru domeniile de agricultură.
  • Echipă de experți pentru prestarea serviciilor solicitate.

 

Companiile de consultanță vor fi evaluate p/u includerea în lista-scurtă în baza următoarelor criterii:

 

Criterii de evaluare

Punctaj maxim

   1. Profilul și experiența generală a companiei;

20

   2. Experiență (din ultimii 3 ani) în realizarea activităților de de elaborare a business-planurilor și studiilor de fezabilitate pentru întreprinderile agricole;

20

   3. Experiență în activități de consultanță în agricultură și în special la înființarea/ reabilitarea învelișurilor de iarbă.

30

   4. Echipă de experți pentru prestarea serviciilor solicitate;

30

 

Prestatorul de servicii va fi selectat in conformitate cu metoda celui mai mic preț (LCS) expusă in Manualul de procurări IFAD.

Doar companiile care vor fi selectate în Lista scurtă vor fi invitate să prezinte oferta tehnica și oferta financiară.

Scrisoarea de intenție va include materiale și informațiile care demonstrează experiența și calificarea ofertantului, completată conform modelului Scrisorii de Exprimare a Interesului publicată pe site-ul http://www.ucipifad.md în rubrica Achiziții.

Expresiile de interes vor fi transmise în scris la adresa de mai jos (personal, prin poștă, sau e-mail) până la 13 martie 2018, ora 16:00.

Mai multe informații pot fi solicitate la adresa indicată mai jos:

Unitatea Consolidată pentru implementarea programelor IFAD (UCIP-IFAD)

Attn: Nadejda Russu, Specialist Procurări, of.  1303, 

bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 162,  Chișinău,

MD-2004,  Republica Moldova.

E-mail: procurement@ucipifad.md