Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Cerere de exprimare a interesului privind prestarea serviciilor de organizare a vizitelor de studiu locale.

Cerere de exprimare a interesului privind prestarea serviciilor

de organizare a vizitelor de studiu locale

 (companii de consultanță)

 

Țara: Republica Moldova

Program: PRRECI/2000000418

Categoria: RFS

Numărul licitației: 10/18 PRRECI

PP&AWPB ref. no.: C 2.8/2.1.3.3/ PALB 2018

Titlu: Organizarea vizitelor de studiu locale pentru beneficiarii Programelor IFAD (membrii AEÎ)

Data lansării: 19-02-2018 10:00

Data limită de depunere a solicitărilor: 05-03-2018 11:00

 

Programul Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă (IFAD VI), finanțat de Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD), acordă asistență tehnică pentru  dezvoltarea capacităților și cunoștințelor micro-antreprenorilor (membri ai AEÎ).

În cadrul prezentului concurs, UCIP-IFAD va selecta o companie în calitate de prestator de servicii pentru organizarea vizitelor de studiu locale, care va include următoarele activități:

 • întâlniri cu reprezentați ai grupurilor de producători, cooperative de producere și alte instituții reprezentative, în scopul de a acumula informații și stabili diferite legaturi;
 • vizite în teren la cel puțin 2 companii, cu activități diferite din cadrul lanțului valoric, cu istorii de succes, care au înregistrat performanțe înalte în domeniu;
 • lecții practice demonstrative în teren conform domeniului de activitate.

Vizitele vor fi organizate pe domenii de activități, pentru 7 grupuri de participanți, după cum urmează:

 1. Producerea, păstrarea și comercializarea merelor –2 grupuri;
 2. Creșterea bovinelor și producerea laptelui și produselor lactate –2 grupuri;
 3. Creșterea și comercializarea legumelor în teren protejat și câmp deschis–1 grup;
 4. Creșterea și comercializarea culturilor de câmp –2 grupuri.

Aranjamente

Companiile interesate de organizarea și desfășurarea vizitelor de studiu vor aplica concomitent pentru toate cele 4 domenii. UCIP-IFAD nu va contracta prestatori de servicii separat pentru un domeniu anume din cele menționate.

Vizitele vor fi organizate în perioada aprilie – mai 2018, în regiunea de nord a țării.

Vizitele vor fi organizate în zile diferite, astfel un participant poate participa la una sau mai multe vizite.

Responsabilitățile prestatorului

În cadrul acestor activități de instruire, prestatorul de servicii va fi responsabil de:

 1. contractarea companiilor/instituțiilor gazdă pentru a fi vizitate de participanți;
 2.  angajarea experților pe domenii;
 3.  organizarea prezenței participanților (în baza listei UCIP-IFAD);
 4. asigurarea logisticii activităților (transportarea participanților la locul vizitelor, arenda sălii pentru intrevederi–la necesitate, asigurarea alimentației participanților, altele);

În contextul celor menționate, Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP-IFAD) invită companiile de consultanță eligibile (Prestatori de Servicii) să își exprime interesul pentru prestarea serviciilor de organizare a vizitelor de studiu locale.

Companiile interesate vor prezenta informații care să demonstreze că dispun de calificările necesare și experiența relevantă pentru a efectua serviciile solicitate.

Cerințe minime de calificare

 1. Persoană juridică înregistrată în RM
 2. Experiență generală de cel puțin 3 ani în domeniul prestării serviciilor de instruire pentru întreprinderile agricole;  
 3. Cel puțin un contract similar activității solicitate realizat în ultimii 3 ani.

 

Companiile de consultanță vor fi evaluate p/u includerea în lista-scurtă în baza următoarelor criteriile:

 

Criterii de evaluare

Punctaj maxim

 1. Profilul și experiența generală a companiei

20

 1. Experiență (din ultimii 3 ani) în realizarea activităților de instruire de orice tematică pentru întreprinderile agricole;

30

 1. Experiență în activități similare activității solicitate realizate în ultimii 3 ani.

20

 1. Echipă de experți pentru prestarea serviciilor solicitate;

30

 

Prestatorul de servicii va fi selectat in conformitate cu metoda Selectare Bazată pe Calitate-Cost (SBCC) expusă in Manualul de procurări IFAD.

Doar companiile care vor fi selectate in Lista scurtă vor fi invitate să prezinte oferta tehnica și oferta financiară.

Companiile de consultanță pot aplica in asociere, sub formă de Întreprinderi mixte sau folosind sub-contractatrea serviciilor (dar nu mai mult de 45% din valoarea serviciilor).

Scrisorea de intenție va include materiale și informațiile care demonstrează experința și calificarea ofertantului, completată conform modelului Scrisorii de Exprimare a Interesului publicată pe site-ul http://www.ucipifad.md în rubrica Achiziții.

Expresiile de interes vor fi transmise în scris la adresa de mai jos (personal, prin poștă, sau e-mail) până la 05 martie  2018, ora 11:00.

Mai multe informații pot fi solicitate la adresa indicată mai jos:

Unitatea Consolidată pentru implemetarea programelor IFAD (UCIP-IFAD)

Attn: Nadejda Russu, Specialist Procurări, of.  1303, 

bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 162,  Chișinău,

MD-2004,  Republica Moldova.

E-mail: office@ucipifad.md