Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Cerere de exprimare a interesului privind prestarea serviciilor pentru crearea/realizarea noii pagini web ucipifad.md

 

Cerere de exprimare a interesului

               Servicii de consultanță pentru crearea/realizarea noii pagini web ucipifad.md

(servicii de non consultanță – selectarea companiilor)

 

Țara: Republica Moldova

Program: PRRECI/2000000418

Numărul licitației: 13/18 PRRECI

PP&AWPB ref. no.: G 4.11/4.2.1.7 / PALB 2018

Titlu: Selectarea prestatorului de servicii pentru crearea/realizarea noii pagini web ucipifad.md

Data lansării: 02.03.2018, 14:00

Data limită de depunere a Scrisorii de exprimare a interesului: 19.03.2018, 17:00

 

Unitatea Consolidată pentru Implementarea programelor IFAD va contracta o companie națională în calitate de prestator de servicii pentru elaborarea site-ului web în conformitate cu ultimele tendințe tehnologice și de design, care vor oferi facilități avansate în prezentarea eficientă a informației către utilizatorilor paginii web.

Aranjamente

Prestatorul va elabora și propune conceptul general și designul paginii web. Structura detaliată a paginii web va fi convenită cu echipa UCIP-IFAD, fiind elaborate 3 versiuni de design + versiunea finală de design. Prestatorul va realiza toate lucrările tehnice și va plasa pagina web pe internet. Prestatorul va instrui personalul responsabil din cadrul proiectului privind administrarea şi menținerea paginii web elaborate.

Prestatorul va asigura servicii de garanție, mentenanță și suport timp de 12 luni după finalizarea și lansarea produsului,  pe parcursul cărora se va obliga să corecteze fără plată orice deficiență și eroare depistată în funcționarea paginii WEB.

Prestatorul de servicii va lucra sub supravegherea directă a persoanelor responsabile din cadrul Unității Consolidate pentru Implementarea programelor IFAD (UCIP-IFAD).

Responsabilitățile prestatorului:

  • Crearea paginii web www.ucipifad.md accesibile pentru toate categoriile de utilizatori, instalată, configurată și completată cu datele inițiale migrate din baza de date a Paginii WEB www.ifad.mdși din versiunea curentă a paginii WEB www.ucipifad.md.
  • Pagina web creată trebuie să respecte cerințele minime de accesibilitate descrise de World Wide Web Consortium (W3C), recomandările WAI (Web Accessibility Initiative) (http://www.w3c.org/WAI), WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) http://www.w3.org/TR/WCAG20/);
  • Pagina web creată trebuie să fie compatibilă cu: Mozilla FireFox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer, Safari. Pagina web trebuie să fie uşor de utilizat de către vizitatori inclusiv utilizatori de PC tablet și smarthone;
  • Designul paginii web trebuie să asigure plasarea eficientă a informaţiei de diferită natură, căutarea rapidă a informaţiei relevante; o prezentare logică a structurii şi conţinutului paginii web utilizând diferite tipuri de monitoare sau rezoluții;


Criterii minime de eligibilitate:

 

  1. Persoană juridică înregistrată în RM;
  2. Experți cu studii, profil/experiență relevante;
  3. Experiență companiei de cel puțin 3 ani în domeniul conceperii și realizării soluțiilor WEB;
  4. Compania are realizate cel puțin 3 contracte similare activității solicitate, realizat în ultimii 3 ani, (cu indicarea denumirii acestora) existența experienței ofertantului în elaborarea și implementarea soluțiilor site-urilor pentru platformele care oferă oportunități de finanțare a afacerilor va fi considerat un avantaj;

 

Companiile care își vor manifesta interesul vor fi evaluate pentru includerea în lista-scurtă în baza următoarelor criterii:

 

Poziția

Criterii de apreciere

Punctaj

A

Profilul companiei și diversitatea de produse oferit

           10

B

Experiență (din ultimii 3 ani) în realizarea activităților de elaborare a web site-urilor(numărul de web pagini elaborate)

           20

C

Experiență (în ultimii 3 ani) în activități similare realizate (pagini web cu tematică agricolă/ platforme care oferă oportunități de finanțare)

           30

D

Echipă de experți pentru prestarea serviciilor solicitate (manager de proiect, coordonator tehnic, designer, analist de sistem);

           40

 

TOTAL

         100

 

Prestatorul de servicii va fi selectat în conformitate cu metoda Selectare Bazată pe Calitate-Cost (SBCC) expusă în Manualul de procurări IFAD.

Mai multe informații pot fi solicitate la adresa menționată mai jos sau accesând link-ul din descrierea anunțului plasat pe pagina www.ucipifad.md la rubrica „Achiziții”. 

 

Expresiile de interes vor fi transmise în scris la adresa de mai jos (personal, prin poștă, sau e-mail) până la 19 martie 2018, ora 17:00.

 

Unitatea Consolidată pentru implemetarea programelor IFAD (CPIU-IFAD)

Attn: Nadejda Russu, Procurement specialist, of.  1303, bd. Stefan cel Mare și Sfînt, 162, Chișinău, MD-2004, Republic of Moldova. E-mail: procurement@ucipifad.md