Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Cerere de exprimare a interesului: Selectarea prestatorului de servicii pentru elaborarea strategiei de marketing și comunicare pentru promovarea sectorului AEÎ

 I.                   Contextul activității 

Pentru a stimula creșterea activităților agricole strategice şi de afaceri în sectorul rural din Moldova, Guvernul Republicii Moldova a semnat cu Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD) un Acord cu privire la finanțarea Proiectului de Reziliență Rurală (IFAD VII).

Una dintre sub-componentele PRR prevede suport pentru dezvoltarea sectorului AEÎ, inclusiv asistență Asociației Naționale Centrale a Asociațiilor de Economii și Împrumut (ANCAEÎ), care în conformitate cu prevederilor Legii nr. 139/2007, în calitate de asociație centrală, organism unic, are drept scop contribuirea la dezvoltarea durabilă a AEÎ și îmbunătățirea calității serviciilor acordate de către acestea membrilor lor.

ANCAEÎ este instituția specializată în acordarea suportului și dezvoltarea sectorului AEÎ. ANCAEÎ își desfășoară activitatea în conformitate cu Legea asociațiilor de economii și împrumut nr. 139/2007 din 21.06.2007, regulamente aferente, precum şi actele normative din domeniu și promovează interesele și drepturile membrilor săi pentru dezvoltarea potențialului uman și profesional. AEÎ sunt reglementate de Comisia Națională a Pieței Finnaciare (CNPF) și activează în conformitate cu Legea asociațiilor de economii și împrumut nr. 139/2007  din 21.06.2007.

Toate activitățile de dezvoltare a sectorului AEÎ sunt coordonate și aprobate de către Consiliului ANCAEÎ, dintre care doi membri sunt reprezentanți ai CNPF.

În acest context, la solicitarea ANCAEÎ, UCIP IFAD va oferi suport și va selecta o companie cu experiență în prestarea serviciilor publicitate și de promovare a imaginii corporative, care va fi responsabilă de:

  1. Elaborarea strategiei de marketing și comunicare pentru promovarea sectorului AEÎ
  2. Elaborarea materialelor video de promovare a sectorului AEÎ

 

 II.                Obiectivele activității 

Luând în considerație creșterea activelor și lărgirii ariei de activitate a AEÎ, deschiderea filialelor noi, precum și oferta puternică de servicii financiare din partea concurenților, elaborarea unei strategii de marketing și utilizarea diferitor instrumente de promovare a sectorului AEÎ este imperativă. Iar evaluarea competitivității AEÎ realizată în cadrul Proiectului privind creșterea competitivității AEÎ (Proiectul este finanțat de UCIP IFAD în cadrul PRR (IFAD VII) și implementat de SRL ProConsulting) au scos în evidență următoarele punctele slabe ale AEÎ, care limitează dezvoltarea și promovarea sectorului AEÎ:

 

1)     Accesibilitatea redusă a informației pentru clienți;

2)     Promovarea și prezența online limitată;

3)     Nu este elaborat plan anual de marketing, nici buget pentru activități de promovare;

4)     Lipsa identității corporative, standard de brand, logo, material de vizibilitate;

5)     Promovarea limitată a produselor și serviciilor financiare oferite.

 

Toate activitățile care vor fi realizate în baza prezentului TdR trebuie să contribuie la creșterea gradului de recunoaștere a sectorului AEÎ și promovarea produselor și serviciilor financiare oferite de AEÎ atât membrilor, cât și non-membrilor săi, va permite generarea mai multor idei și instrumente de promovare, care vor fi adaptabile pentru fiecare beneficiar și potențial beneficiar de servicii financiare rurale.

Un alt scop al activităților de promovare a sectorului AEÎ este posibilitatea de a promova și de a ajunge cu un mesaj la populația din mediul rural, indiferent de origine, profilul acestuia, bugetul sau vârsta lui.

În procesul de dezvoltare și implementare a activităților descrise în prezentul TdR, prestatorul de servicii selectat va organiza întrevederi cu ANCAEÎ și UCIP IFAD pentru definirea scopului, obiectivelor, publicului țintă, produselor financiare,  cheie, identificarea conceptului și prestabilirea planului de acțiuni.

 

Detalii privind: activitățile cheie, rapoarte și calendarul livrabilelor, cerințe de calificare și experiența consultanților, cerințe de calificare pentru companie, cerințe de calificare pentru personalul cheie le găsiţi accesând pagina web UCIP IFAD, rubrica Achiziţii, Licitaţia 28/21

 

Prestatorul de servicii va fi selectat in conformitate cu Metoda de Selectare Bazată pe Calificarea Consultanților (CQS) expusă in Manualul de Procurări IFAD.

Doar companiile care vor fi selectate in Lista scurtă vor fi invitate să prezinte oferta tehnica și oferta financiară.

Scrisoarea de exprimare a interesului va include materiale și informațiile care demonstrează experiența și calificarea ofertantului, completată conform modelului Scrisorii de Exprimare a Interesului publicată pe site-ul www.ucipifad.md în rubrica Achiziții, Licitația 28/21 PRR.

 

Expresiile de interes vor fi transmise în scris la adresa de mai jos (personal, prin poștă, sau e-mail) până la 12.04.2021, ora 10:00.

 

Mai multe informații pot fi solicitate în scris la adresa indicată mai jos:

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD)

Attn: Nicolae Babără, Specialist Procurări, of.  1307, 

bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 162,  Chișinău,

MD-2004,  Republica Moldova.

E-mail: procurement@ucipifad.md