Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Cerere de exprimare a interesului: Selectarea prestatorului de servicii pentru instruirea partenerilor de implementare în domeniul Digital Marketing

 

Programul Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă (PRRECI), implementat de către Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor (UCIP) IFAD, a fost conceput pentru a acorda suport populației rurale în vederea sporirii veniturilor și a rezilienței. Scopurile Programului constau în îmbunătățire capacitatăţii de adaptare a agricultorilor la schimbările climatice, prin promovarea și extinderea abordărilor agricole reziliente, şi stimularea creștererii activităților agricole strategice şi de afaceri în sectorul rural din Moldova.

 

PRRECI prevede asistență și suport pentru Asociațiile de Producători (AO ” Federația Națională a Crescătorilor de Ovine și Caprine pentru Carne și Lapte”; AO ”Asociația Cultivatorilor de Plante Aromatice și Medicinale din Republica Moldova  ”AROMEDA”; AO ”Asociația Producătorilor și Cultivatorilor de Lavanda din Moldova” și AO ”Pomușoarele Moldovei”, AO „Asociația Fermierilor - Producători de Lapte din Republica Moldova” ONG, AO „Asociația Producătorilor și Exportatorilor Strugurilor din Moldova” ONG) pentru dezvoltarea lanțurilor valorice agricole și Asociația Națională Centrală a Asociațiilor de Economii și Împrumut pentru dezvoltarea sectorului AEÎ.

 

În cadrul prezentului concurs, UCIP IFAD va selecta un prestator de servicii pentru organizarea și desfăşurarea cursurilor de instruire on-line în domeniul Digital Marketing pentru partenerii de implementare în cadrul Programelor IFAD.

 

Pentru realizarea contractului, Prestatorul de servicii va realiza următoarele activități:

 1. Elaborarea Programului de instruire detaliat privind elaborarea și dezvoltarea campaniilor de Marketing Digital, cu indicarea numărului de ore, per fiecare subiect, pentru lecții teoretice şi aplicații practice.

Programul de instruire va fi format din sesiuni de instruire teoretice şi sesiuni practice bootcamp.

Sesiunile de bootcamp vor fi organizate sub forma unor sesiuni de coaching, iar urma bootcamp-ului fiecare participant va elabora și dezvolta propria campanie de marketing digital pentru instituția pe care o reprezintă.

1.1  Subiectele abordate în cadrul Programului de Instruire:

a)       Copywriting;

b)       Social Media;

c)        SEO;

d)       Google ads;

e)       Marketing Digital. Planificare. Raportare.

1.2 La elaborarea Programului de instruire se va ţine cont de capacităţile participanţilor, a căror activitate de bază este agricultura în cazul reprezentaților Asociațiilor de Producători și creditare ne-bancară în cazul ANCAEÎ.

1.3 Prezentarea conţinutului Programului de instruire şi materialelor de instruire reprezentanţilor UCIP IFAD, pentru aprobare.

1.4 Elaborarea unui proiect de aplicații practice în baza căruia se va face aprecierea cunoștințelor acumulate în rezultatul instruirii.

 2. Organizarea cursurilor de instruire on-line, tematica Marketing Digital:

2.1      Perioada organizării și desfăşurării cursurilor de instruire: februarie –martie 2021;

2.2      Nr. Persoane participante: 20 participanți;

2.3      Durata unui curs de instruire: 50 ore academice (5 săptămâni), inclusiv:

2.3.1    15 sesiuni/ 30 ore teoretice

2.3.2        10 sesiuni /20 ore de bootcamp

2.4         Grupul țintă: reprezentanții AP şi ANCAEΠ

2.5         Cursurile de instruire vor fi organizate în zilele lucrătoare ale săptămânii, cu excepția zilelor de sâmbătă și duminică.

2.6         Cursurile se vor desfășura într-o manieră interactivă și care vor include exerciții individuale și de grup, studii de caz, având drept scop înțelegerea oportunităților şi potenţialului oferit de Marketing Digital ca metoda de promovare a afacerilor care oferă o vizibilitate largă  în mediul on-line a companie, la preţuri reduse, cu rezultate ce pot fi măsurate şi raportate.

 

Livrabile

Termenul de livrare

1.    Programul de instruire privind elaborarea şi dezvoltarea Campaniilor de Marketing Digital, inclusiv:

-          Agenda cursului de instruire

-          Materiale de instruire 

01 martie 2021

2.     Raportul de activitate privind organizarea cursurilor de instruire on-line, inclusiv:

-          Lista participanților

-          Înregistrările Zoom ale cursului

-          Proiectele participanților de la sesiunile de Bootcamp 

30 martie 2021

 

 

      Criteriile minime de eligibilitate față de companie, criteriile de calificare pentru includerea în lista scurtă şi modelul obligatoriu al Scrisorii de Exprimare a Interesului, care va include informațiile ce demonstrează experiența și calificarea ofertantului/lor, le găsiţi publicate pe site-ul http://www.ucipifad.md în rubrica Achiziții/Servicii de consultanță, Licitația 14/21 PRRECI.

 

Prestatorul de servicii va fi selectat in conformitate cu metoda Metoda de Selectare Bazată pe calificările consultanților (CQS) expusă in Manualul de Procurări IFAD.

 

Doar companiile care vor fi selectate in Lista scurtă vor fi invitate să prezinte oferta tehnică și oferta financiară.

 

Scrisorile de exprimare a interesului autentificate cu semnătura persoanei responsabile și ștampila companiei vor fi transmise electronic la adresa de mai jos până la pînă la 01.02.2021, ora 17:00 cu mențiunea „Pentru Licitația 14/21 PRRECI”.

 

Vă mai informăm că orice modificare sau distorsionare a veridicității informațiilor prezentate în cadrul formularului de concurs poate duce la descalificarea companiei DVS.

 

Mai multe informații pot fi solicitate în scris la adresa indicată mai jos:

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD)

Attn: Nadejda Russu, Specialist Procurări, of.  1307, 

bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 162,  Chișinău,

MD-2004,  Republica Moldova.

E-mail: procurement@ucipifad.md