Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Cerere de exprimare a interesului: Selectarea unei companii pentru elaborarea unui studiu al riscurilor și al efectelor negative asupra mediului ca urmare a activității sectorului zootehnic.

 


 

 

În cadrul Programului Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă (PRRECI), finanțat de Facilitatea Globală de Mediu (GEF) şi implementat de către Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD), o atenție deosebită este atribuită sporirii capacităților de adaptare a întreprinderilor agricole la schimbările climaterice, ce le va permite să depășească provocările critice de mediu, prin investiții într-o infrastructura rurală productivă, dar și asistența tehnică pentru îmbunătățirea capacităților potențialilor beneficiari.

 

Una din probleme extrem de importante pentru Republica Moldova este poluarea mediului din localități cu diferite deșeuri organice generate de sectorul zootehnic, cum ar fi resturi de furaje, gunoiul de grajd etc. Totodată, un management adecvat a deșeurilor în zootehnie ar permite utilizarea acestora în calitate de îngrășăminte organice, îmbunătățind calitatea solului și asigurând salubrizarea localităților, dar și atenuarea efectelor schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor cu efect de seră din sectorul zootehnic.

 

În scopul evaluării riscurilor și a gradului de poluare a mediului în cadrul lanțurilor valorice de bovine, ovine și caprine, și de identificare a soluțiilor durabile de management privind gestionarea corectă a deșeurilor cu impact asupra mediului, cum ar fi gunoiul de grajd (colectarea, depozitarea, tratarea și prelucrarea acestuia), UCIP IFAD anunță prezentul concurs pentru selectarea unei companii de consultanță pentru:

1.       Elaborarea unui studiu al riscurilor și al efectelor negative asupra mediului ca urmare a activității sectorului zootehnic (Lanțul Valoric de bovine, ovine și caprine) în Republica Moldova;

2.       Elaborarea unui Ghid de bune practici privind gestionarea deșeurilor solide și lichide și recomandări de prevenire a poluării mediului și reducere  a efectelor negative cauzate de gestionarea inadecvată a deșeurilor în lanțurile valorice de bovine, ovine și caprine;

3.       Identificarea soluțiilor durabile sub forma a 4 proiecte de investiție (2 sectorul bovine, gospodării casnice și ferme mari și 2 sectorul ovine, gospodării casnice și ferme mari), bazate pe datele si informațiile studiului, pentru ulterioare intervenții în lanțurile valorice de bovine, ovine&caprine;

4.       Organizarea unui atelier public de prezentare și consultare privind studiul și proiectele de investiție propuse;

5.       Elaborarea raportului de sinteză a obiecțiilor și propunerilor la studiile de impact /proiectele pilot, în baza rezultatelor dezbaterilor și avizelor obținute în urma atelierului și raportului final de activitate;

 

Criterii minime de eligibilitate față de Prestator/Ofertant, Criterii de calificare pentru includerea în lista scurtă  şi modelul Scrisorii de exprimare a interesului va include materiale și informațiile care demonstrează experiența și calificarea ofertantului, completată conform modelului Scrisorii de Exprimare a Interesului publicată pe site-ul http://www.ucipifad.md în rubrica Achiziții, Licitația 30/20 PRRECI.

 

Expresiile de interes vor fi transmise în scris la adresa de mai jos (personal, prin poștă, sau e-mail) până la 19.06.2020, ora 17:00.

 

Vă mai informăm că orice modificare sau distorsionare a informației prezentate în formularul de concurs poate duce la descalificarea companiei DVS.

 

Mai multe informații pot fi solicitate în scris la adresa indicată mai jos:

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD)

Attn: Nadejda Russu, Specialist Procurări, of.  1307, 

bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 162,  Chișinău,

MD-2004,  Republica Moldova.

E-mail: procurement@ucipifad.md