Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Cerere de exprimare a interesului: Servicii de asistență tehnică și suport la accesarea granturilor (selectarea companiilor - servicii de consultanță)

 


 

Proiectul de Rezilienţă Rurală (PRR – IFAD VII), finanțat de Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii (IFAD) și Fondul fiduciar al Programului de adaptare pentru micii producători, implementat de către Unitatea Consolidată pentru Implementarea Proiectelor (UCIP-IFAD) este conceput pentru a îmbunătăți condiţiile de viaţă a populației din zona rurală, a reduce sărăcia prin consolidarea rezistenţei la schimbările climatice şi a îmbunătăţi oportunităţile economice.

 

Aranjamente

În cadrul adaptării la impactul schimbărilor climatice, UCIP-IFAD va oferi pe parcursul următorilor 3 ani suport sub formă de grant, producătorilor agricoli care lucrează în zonele rurale din țară care vor beneficia de următoarele categorii de grant:

a)  măsuri de adaptare a sistemelor de producere agricolă la schimbările climatice;

b) măsuri de reabilitare și/sau înființare a perdelelor de protecție pe lângă terenurile agricole, terenurile degradate, râuri şi lacuri;

c) măsuri de reabilitare şi/sau înființare a învelișurilor de ierburi pe terenurile publice și private, pe întreg teritoriu Republicii Moldova;

Beneficiari ai acestor categorii de granturi pot fi întreprinderilor agricole de orice formă organizatorico-juridică (persoane fizice şi juridice înregistrate), autoritățile publice locale (Primării), cât și institutele de cercetare şi cele didactice de profil, ce aparțin statului.

 

În scopul promovării granturilor disponibile, UCIP-IFAD anunță selectarea în bază de concurs a 5-7 companii în calitate de prestatori de servicii pentru acordarea asistenței pe parcursul următorilor 3 ani, la pregătirea cererii şi pachetului de documente solicitat per categorie de grant de către potențialii beneficiari (producătorilor agricoli/APL/institutelor de cercetare, didactice). 

Eligibile pentru participare la concurs sunt: companiile de consultanță, și școlarizare în agricultură; Asociațiile de producători agricoli, Federațiile și uniunile de fermieri, Asociațiile de Economii și Împrumut, și alte organizații care prestează servicii pentru producătorii agricoli.

 

Responsabilitățile prestatorului

Serviciile de asistență tehnică și suport vor cuprinde următoarele sarcini:

  1. Identificarea și informarea potențialilor beneficiari de granturi despre posibilitățile de finanțare sub formă de granturi nerambursabile a investițiilor agricole, oferite de UCIP-IFAD, condițiile de accesare a grantului, criteriile de eligibilitate pentru beneficiari, investițiile eligibile, suma de grant, condițiile de efectuare a investiției.
  2. Acordarea asistenței solicitanților de granturi la pregătirea Cererii și pachetului de documente pentru participare la concurs pentru obținerea granturilor, inclusiv la elabora Planului de cheltuieli (bugetul) pentru reabilitarea/înființarea învelișurilor de ierburi. Modelul de cerere şi lista documentelor solicitate pentru accesarea grantului privind măsurile de adaptare a sistemelor de producere agricolă la schimbările climatice sunt prezentate pe pagina http://www.ucipifad.md/granturi/, compartimentul Proiectul de Reziliență Rurală (IFAD VII). Cererea și setul de documente după forma stabilită va fi depusă la UCIP/IFAD de către solicitantul de grant.
  3. Intermedierea procesului de definitivare/completare a dosarelor, în cazul în care UCIP-IFAD depistează lipsa informațiilor sau documentelor necesare participării la concursul de grant.

 

În contextul celor menționate, Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP-IFAD) invită companiile de consultanță și școlarizare în agricultură, Asociațiile de producători agricoli, Asociațiile și Federațiile de profil din sectorul agricol, Asociațiile de Economii și Împrumut, și alte organizații care prestează servicii pentru producătorii agricoli.

 (Prestatori de Servicii) să își exprime interesul pentru prestarea serviciilor de consultanță.

Companiile interesate vor prezenta informații care să demonstreze că dispun de calificările necesare și experiența relevantă pentru a efectua serviciile solicitate.

 

Cerințe minime de calificare:

  1. Persoană juridică înregistrată în RM, disponibilă să presteze servicii conform prezentului anunț.
  2. Experiență de cel puțin 3 ani în domeniul prestării serviciilor de consultanță, informării agricultorilor, accesării fondurilor, elaborarea planurilor de cheltuieli,  de finanțare în  agricultură.
  3. Echipă de experți, echipament necesar pentru prestarea serviciilor solicitate.

 

Companiile de consultanță vor fi evaluate p/u includerea în lista-scurtă în baza următoarelor criterii:

 

Criterii de evaluare

Punctaj maxim

  1. Profilul și experiența generală a companiei (anii de activitate în domeniul consultanței)

20

  1. Experiența companiei în acordarea serviciilor de consultanță fermierilor (numărul fermierilor care au beneficiat pe parcursul ultimilor 3 ani de asistență financiară în urma consultației acordate de compania DVS în bază de contract)

40

  1. Echipa de experți pentru prestarea serviciilor solicitate și calificarea lor (minim 3 ani de experiență profesională cu indicarea numelui și experienței în calitate de consultanți a minim 2-3 experți)

40

 

Prestatorul de servicii va fi selectat in conformitate cu metoda de Selectare în cadrul unui Buget Fix (SBF) expusă in Manualul de procurări IFAD.

 

Doar companiile care vor fi selectate in Lista scurtă vor fi invitate să prezinte oferta tehnică și oferta financiară.

 

Mai multe informații pot fi solicitate la adresa sub menționată sau accesând link-ul din descrierea anunțului plasat pe pagina www.ucipifad.md, rubrica „Achiziții” 

 

Expresiile de interes vor fi transmise în scris la adresa de mai jos (personal, prin poștă, sau e-mail) până la 10 iunie 2019, ora 17:00.

 

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP-IFAD)

Attn: Nadejda Russu, Procurement specialist, of.  1303, bd. Stefan cel Mare și Sfînt, 162, Chișinău, MD-2004, Republic of Moldova. E-mail: procurement@ucipifad.md