Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Cerere de exprimare a interesului: Servicii de asistență tehnică și suport la elaborarea planurilor de afaceri (selectarea companiilor - servicii de consultanță)

Proiectul de Reziliență Rurală (IFAD VII), finanțat de Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD) acordă asistență la consolidarea și dezvoltarea capacităților întreprinderilor agricole și tinerilor antreprenori – potențiali beneficiari de finanțare în cadrul Programelor IFAD.

 

În cadrul prezentului concurs, UCIP-IFAD va selecta mai multe companii în calitate de prestatori de servicii care vor acorda, la etapa de pre-finanțare, servicii de asistență tehnică și suport la elaborarea planurilor de afaceri pentru întreprinderile agricole, membre ale asociațiilor de producători, precum și tinerii antreprenori care vor solicita finanțare în cadrul Componentei 2: Suport pentru dezvoltarea business-ului agricol.

 

În contextul celor menționate, Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP-IFAD) invită companiile de consultanță eligibile (Prestatori de Servicii) să își exprime interesul pentru prestarea serviciilor de consultanță.

Companiile interesate vor prezenta informații care să demonstreze că dispun de calificările necesare și experiența relevantă pentru a efectua serviciile solicitate.

 

Mai multe informații pot fi solicitate la adresa sub menționată sau accesând link-ul din descrierea anunțului plasat pe pagina www.ucipifad.md la rubrica „Achiziții”, licitația 72/18 PRR. 

 

Expresiile de interes vor fi transmise în scris la adresa de mai jos (personal, prin poștă, sau e-mail) până la 21 noiembrie 2018, ora 16:00.

 

Prestatorul de servicii va fi selectat in conformitate cu metoda de Selectare în cadrul unui Buget Fix (SBF) expusă in Manualul de procurări IFAD.

Doar companiile care vor fi selectate în Lista scurtă vor fi invitate să prezinte oferta tehnica și oferta financiară.

 

Unitatea Consolidată pentru implemetarea programelor IFAD (UCIP-IFAD)

 

Attn: Nadejda Russu, Procurement specialist, of.  1303, bd. Stefan cel Mare și Sfînt, 162, Chișinău, MD-2004, Republic of Moldova. E-mail: procurement@ucipifad.md