Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Cerere de exprimare a interesului: Servicii de colectare anuală a datelor de la beneficiarii Programului Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă(companii de consultanță)

Programul Rural de Reziliență Economico-climatică Incluzivă (PRRECI), finanțat de Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agriculturii și implementat de Unitatea Consolidată de Implementare a Programelor IFAD(UCIP-IFAD), efectuează monitorizarea anuală a beneficiarilor proiectului pentru a evalua situația acestora la finalul anului de raportare 2018.

 

Pentru a facilita procesul de colectare a datelor, UCIP-IFAD va contracta în bază de concurs o companie pentru prestarea serviciilor de colectare a datelor de la beneficiarii proiectului, în număr estimativ de 686 persoane.

Datele urmează a fi colectate de la următoarele tipuri de beneficiari: Întreprinderi Mici și Mijlocii (IMM), Tineri Antreprenori (TA), Microantreprenori(membri ai Asociațiilor de Economii și Împrumut) (AEI), Persoane fizice și Juridice beneficiari de instruiri în domeniul agriculturii conservative (Instruiri AC).

 

Prestatorul de servicii selectat în bază de concurs, în baza listelor, chestionarelor și bazelor de date furnizate de către UCIP – IFAD va lua legătura cu beneficiarii proiectului și va colecta datele necesare pentru monitorizarea anuală.

 

Prestatorul de servicii va fi selectat in conformitate cu metoda de Selectare Bazată pe Calitate-cost (QCBS) expusă in Manualul de Procurări IFAD.

Doar companiile care vor fi selectate in Lista scurtă vor fi invitate să prezinte oferta tehnică și oferta financiară.

 

Sarcinile, responsabilitățile, criteriile de evaluare și modelul Scrisorii pentru Exprimarea Interesului pot fi găsite accesând site-ul  http://www.ucipifad.md în rubrica Achiziții, Licitația 70/18 PRRECI.

 

Expresiile de interes vor fi transmise în scris la adresa de mai jos (personal, prin poștă, sau e-mail) până la 29.10.2018, ora 10:00.

 

Mai multe informații pot fi solicitate în scris la adresa indicată mai jos:

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP-IFAD)

Attn: Nadejda Russu, Specialist Procurări, of.  1303, 

bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 162,  Chișinău,

MD-2004,  Republica Moldova.

E-mail: procurement@ucipifad.md