Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Cerere de exprimare a interesului: Servicii de Consultanță – selectarea experților individuali-responsabili tehnici.

 

Fondul  Internaţional  pentru  Dezvoltarea  Agriculturii (IFAD)  finanţează Programul de Reziliență Rurală (PRR) implementat de către Unitatea Consolidată de Implementare a Programelor IFAD (UCIP IFAD, Angajator), care la rîndul ei finanțează construcția proiectelor de infrastructură pentru grupurile de agenți economici a căror construcție este supravegheată de responsabili tehnici certificați, selectați de către UCIP IFAD.

În cadrul prezentei licitații UCIP IFAD va selecta în mod individual responsabil tehnic a cărui sarcină va implica supravegherea obiectul de infrastructură din s. Bilicenii Vechi, r-nul Sîngerei finanțat din contul Programelor IFAD.

 

Funcţia responsabilului tehnic are drept scop organizarea şi realizarea supravegherii directe a lucrărilor civile care se vor executa în baza proiectului tehnic și în conformitate cu condițiile contractului, care urmează a fi semnat între Angajator și compania de construcții (Contractor). Responsabilul tehnic va activa sub controlul direct al Angajatorului şi în cooperare cu beneficiarul de proiect format din agenți economici ca grupul-client (în continuare “Client”) și Primărie.

 

Sarcini și responsabilități generale ale responsabilului tehnic:

 1. Verificarea volumelor de lucrări și materiale, efectuarea supravegherii calităţii lucrărilor de construcţie;
 2. Întocmirea şi completarea sistematică a registrului de evidenţă a lucrărilor de construcţie verificate, conform legislației în vigoare;
 3. Efectuarea controlului şi completarea documentelor de execuţie necesare pentru rapoartele de lucrări executate prezentate de Contractor;
 4. Lucrul cu Contractorul în vederea identificării problemelor şi raportarea lor imediată către Primărie, Client şi Angajator;
 5. Colectarea de la Contractor a rapoartelor privind lucrările executate şi verificarea lor;
 6. Depistarea şi informarea imediată a Angajatorului despre includerea în dările de seamă privind lucrările executate a lucrărilor care de fapt nu au fost efectuate;
 7. Monitorizarea respectării termenului de finisare a lucrărilor de construcţie conform contractului semnat cu Contractorul;
 8. Prezentarea regulată a rapoartelor în conformitate cu prevederile contractului;
 9. Promovarea procedurilor Angajatorului şi asigurarea transparenţei implementării proiectului în rândurile beneficiarilor.
 10. Alte sarcini si responsabilitati care nu contravin legislatiei RM.

 

Responsabilul tehnic își va exercita activitatea în corespundere cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 361 din 25 iunie 1996, cu modificările și completările ulterioare și în corespundere cu programul de lucrări al antreprenorului și graficul efectuării vizitelor pe șantierul de lucru unde va fi obligat să își petreacă majoritatea timpului destinat lucrărilor de supraveghere, dar nu mai puțin de 60% din acesta.

 

Detaliile privind criterii de eligibilitate, calificare în lista scurtă și modelul scrisorii le găsiți accesând site-ul www.ucipifad.md în rubrica Achiziții, Licitația 47/20 PRR

 

Informații adiționale:

 1. Responsabilii tehnici vor fi selectați în conformitate cu Metoda de procurare „Selectarea consultanților individuali (ICS)”. Metoda dată include negocierea prețurilor oferite de participanții la concurs;
 2. UCIP IFAD este în drept de a anula licitația la orice etapă de concurs din motivul imposibilității acoperirii financiare ori din motiv de necorespundere a ofertelor la cerințele stabilite în documentele de licitație sau din alte motive justificate;
 3. Responsabilul tehnic va fi angajat pe bază de contract pe perioada de construcție a obiectului, care va fi valabil pînă la semnarea Actului de recepție finală a lucrărilor;
 4. Numai responsabilii tehnici incluși în lista scurtă vor recepționa Cererea pentru ofertă tehnică și financiară;

 

IMPORTANT!

 1. Același responsabil tehnic poate manifesta interesul în cadrul prezentei licitații și supraveghea concomitent în caz că va fi selectat nu mai mult de 2 proiecte cu finanțare din cadrul Programelor UCIP IFAD;

 

Dacă aveți experiență de a lucra într-o capacitate similară și doriți să faceți o contribuție activă și durabilă la implementarea programului IFAD, prezentați un Curriculum Vitae, scrisoarea de exprimare a interesului (conform modelului din anunț) și Copia certificatului de atestare profesională la una din adresele menționate mai jos, pînă la 03 septembrie 2020, ora 10:00, cu următoarele specificații:

 

 • Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD)
 • Republica Moldova, mun. Chişinău Bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 162, biroul 1307
 • Pentru Licitația 47/20 PRR

 

Pentru clarificări și concretizări scrieți pe adresa de email: procurement@ucipifad.md