Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Cerere de exprimare a interesului - servicii de consultanță pentru organizarea și petrecerea seminarelor de instruire.


2018-02-08

 

 

Cerere de exprimare a interesului

Servicii de consultanță pentru organizarea și petrecerea seminarelor de instruire

(servicii de consultanță – selectarea companiilor)

 

Țara: Republica Moldova

Program: PRRECI/2000000705

Categoria: RFS

Numărul licitației: 07/18 PRRECI

PP&AWPB ref. no.: C 2.6/2.1.2.4/ PALB 2018

Titlu: Organizarea cursurilor de instruire a tinerilor antreprenori-beneficiari ai Programelor IFAD în domeniul agricol

Data lansării: 2018-02-08 10:00:00

Data limită de depunere a solicitărilor: 2018-02-22 11:00:00

 

Programul Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă (IFAD VI), finanțat de Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD) și cu suportul financiar al Guvernului Regatului Danemarcii, acordă asistență pentru consolidarea și dezvoltarea capacităților tinerilor antreprenori – beneficiari ai Programelor IFAD.

În cadrul prezentului concurs, UCIP-IFAD va selecta o companie în calitate de prestator de servicii pentru organizarea și petrecerea cursurilor de instruire a tineriilor antreprenori - beneficiari ai Programelor IFAD, cu următoarele teme:

 1. Tehnologiile moderne de cultivare a culturilor cerealiere în scopul asigurării productivității așteptate, și asigurării exploatării durabile a solului (durata cursului 1 zi) - total 3 grupuri de participanți;
 2. Apicultura de succes – soluții moderne de reziliență și dezvoltare (cu durata de 1 zi) - total 1 grup de participanți;
 3. Managementul calității producției agroalimentare - reglementări, mecanisme, infrastructură (cu durată de 1 zi) - total 2 grupuri de participanti.

Aranjamente

Companiile interesate de organizarea și desfășurarea cursurilor de instruire vor aplica concomitent pentru toate cele 3 module. UCIP-IFAD nu va contracta prestatori de servicii separat pentru unul sau două module din cele menționate.

Cursurile de instruire vor fi organizate în perioada aprilie – mai 2018, în or. Chișinău.

Seminarele vor fi organizate în zile diferite chiar dacă se axează pe tematici diferite, astfel un participant poate participa la una sau mai multe module de instruire.

Responsabilitățile prestatorului

În cadrul acestor activități de instruire, prestatorul de servicii va fi responsabil de:

 1. organizarea prezenței participanților (de comun cu UCIP-IFAD);
 2. asigurarea logisticii activităților (arenda sălii de instruire, asigurarea alimentației participanților, altele);
 3. angajarea experților pe domenii;
 4. elaborarea programului detaliat de instruire și a materialelor de instruire, multiplicarea acestora, etc.

În contextul celor menționate, Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP-IFAD) invită companiile de consultanță eligibile (Prestatori de Servicii) să își exprime interesul pentru prestarea serviciilor de instruire.

Companiile interesate vor prezenta informații care să demonstreze că dispun de calificările necesare și experiența relevantă pentru a efectua serviciile solicitate.

Cerințe minime de calificare

 1. Persoană juridică înregistrată în RM
 2. Experiență generală de cel puțin 3 ani în domeniul prestării serviciilor de instruire pentru întreprinderile agricole;  
 3. Cel puțin un contract similar activității solicitate (după temele instruirii),  realizat în ultimii 3 ani.

 

Companiile de consultanță vor fi evaluate p/u includerea în lista-scurtă în baza următoarelor criteriile:

 

Criterii de evaluare

Punctaj maxim

 1. Profilul și experiența generală a companiei

20

 1. Experiență (din ultimii 3 ani) în realizarea activităților de instruire de orice tematică pentru întreprinderile agricole

30

 1. Experiență (în ultimii 3 ani) în activități similare realizate în cadrul Programelor IFAD și altor agenții similare (de ex. USAID, PNUD, UN ș.a.)

20

 1. Echipă de experți pentru prestarea serviciilor solicitate

30

 

Mai multe informații pot fi solicitate la adresa submenționată sau accesând link-ul din descrierea anunțului plasat pe pagina  http://www.ucipifad.md/achizitii/ la rubrica „Achiziții”. 

 

Expresiile de interes vor fi transmise în scris la adresa de mai jos (personal, prin poștă, sau e-mail) până la 22 februarie 2018, ora 11:00.

 

Unitatea Consolidată pentru implemetarea programelor IFAD (CPIU-IFAD)

Attn: Nadejda Russu, Procurement specialist, of.  1303, bd. Stefan cel Mare și Sfînt, 162, Chișinău, MD-2004, Republic of Moldova. E-mail: procurement@ucipifad.md

 

File Cerere de Exprimare a interesului 07_18.docx