Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Cerere de exprimare a interesului - servicii de elaborare și editare a unui ghid cu tematica „Ghid de creditare pentru Asociațiile de Economii și Împrumut”

Țara: Republica Moldova

Program: PRRECI/2000000443

Categoria: RFS

Numărul licitației: 24/18 PRRECI

PP&AWPB ref. no.: C 2.10/2.2.1.2/ PALB 2018

Titlu:  Elaborarea și editarea unui ”Ghid de creditare pentru Asociațiile de Economii și Împrumut”

Data lansării: 19.04.2018, ora 17:00:00

Data limită de depunere a solicitărilor: 03.05.2018, ora 17:00:00

 

Programul Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă (IFAD VI), finanțat de Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD) prevede asistență și finanțare pentru consolidarea și dezvoltarea capacităților instituționale ale AEÎ.

În cadrul prezentului concurs, UCIP-IFAD va selecta o companie în calitate de prestator de servicii pentru elaborarea și editarea unui ” Ghid de creditare pentru Asociațiile de Economii și Împrumut”

 

Aranjamente

1)     Scopul acestei activități este revizuirea procedurilor și instrucțiunilor de creditare interne existente ale AEÎ, în vederea definitivării unor proceduri clare, actualizate și adaptate specificului activității și produselor de creditare ale AEÎ, care vor fi prezentate sub formă de ghid persoanelor responsabile din cadrul AEÎ.

2)     Ghidul va fi elaborat în formă simplă și va avea un caracter explicativ, instructiv, de ghidare, consultare al utilizatorului AEÎ.

3)     Ghidul va fi elaborat și transmis UCIP-IFAD în termen de 5 luni din semnării contractului  de presetări servicii ce va fi semnat cu compania declarată câștigătoare.

4)     Dreptul de autor la finalizarea lucrării va aparține UCIP-IFAD.

5)     Ghidul practic va fi distribuit de către UCIP-IFAD Asociațiilor de Economii și Împrumut,  fără plată și fără dreptul comercializării ulterioare și plasat pe pagina web a UCIP-IFAD.

 

Responsabilitățile prestatorului

În cadrul acestor activități de instruire, prestatorul de servicii va fi responsabil de elaborarea și editarea ghidului conform următoarelor cerințe:

1)       Ghidul va fi elaborat în limba română;

2)       Va avea un caracter explicativ, instructiv, de ghidare, consultare al utilizatorului AEÎ;

3)       Va include poze și alte materiale ilustrative cu caracter practico-aplicativ;

4)       Va include formulele și exemple de evaluare și calcul al indicatorilor cheie;

5)       Va avea un caracter infografic și va conține tabele, grafice, scheme;

6)       Ghidul va conține max 100 pagini;

7)  Ghidul va fi editat în format A4 (broșurat, capsat, hârtie cretată mat, grosimea hârtiei 115gr/m2, grosimea copertei 250-300gr/m2);

8)  Tiparul color bloc 4+4, coperta 4+0, laminare coperta mat;

9)  Fiecare ghid va conține atașat un USB-card de 1 GB, care va include ghidul în format PDF și word și fișierele de calcul elaborate în format Excel (300 USB-carduri). USB-cardurile vor fi personalizate și vor avea imprimate logoul IFAD, material plastic, dimensiuni 8,5 x 0,1 x 5,4.

10)  Ghidul va fi publicat după verificarea ortografică si gramaticală și obținerea a cel puțin 2 referințe externe  - de la o persoană cu experentă în dezvoltarea sectorului AEÎ (care nu activează la moment în sector) și o persoană de conducere din cadrul Corporației de Finanțare Rurală;

11)  Tiraj - 300 bucăți);

 

În contextul celor menționate, Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP-IFAD) invită companiile (Prestatori de Servicii) să își exprime interesul pentru elaborarea și editarea ghidului.

Companiile interesate vor prezenta informații care să demonstreze că dispun de calificările necesare și experiența relevantă pentru a efectua serviciile solicitate.

 

Cerințe minime de calificare

  1. Persoană juridică înregistrată în RM
  2. Experiență în elaborare de ghiduri și publicații  în domenii similare, de cel puțin 3 ani

 

Companiile de consultanță vor fi evaluate p/u includerea în lista-scurtă în baza următoarelor criterii:

 

Criterii de evaluare

Punctaj maxim

  1. Profilul și experiența companiei în prestarea serviciilor în domenii similare

15

  1. Experiența companiei în elaborare de ghiduri și publicații în domenii similare, în ultimii 5 ani

25

  1. Experiență (în ultimii 5 ani) în activități similare realizate în cadrul Programelor IFAD și altor agenții similare (de ex. USAID, PNUD, UN ș.a.)

20

  1. Echipă de autori pentru prestarea serviciilor solicitate

40

 

Prestatorul de servicii va fi selectat in conformitate cu metoda Selectare Bazată pe Calitate-Cost (SBCC) expusă în Manualul de procurări IFAD.

 

Mai multe informații pot fi solicitate la adresa submenționată sau accesând link-ul din descrierea anunțului 24/18 PRRECI plasat pe pagina www.ucipifad.md la rubrica „Achiziții”. 

 

Expresiile de interes vor fi transmise în scris la adresa de mai jos (personal, prin poștă, sau e-mail) până la 03 mai 2018, ora 17:00.

 

Unitatea Consolidată pentru implemetarea programelor IFAD (CPIU-IFAD)

Attn: Nadejda Russu, Procurement specialist, of.  1303, bd. Stefan cel Mare și Sfînt, 162, Chișinău, MD-2004, Republic of Moldova. E-mail: procurement@ucipifad.md