Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Cerere de exprimare a interesului: Servicii de elaborare a Studiilor de Fezabilitate pentru proiectele de infrastructură depuse la concurs de grupurile-client pentru finanțarea în anul 2021 de către UCIP IFAD

 


 

 

Proiectul de Reziliență Rurală (PRR), finanțat de Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agriculturii și implementat de Unitatea Consolidată de Implementare a Programelor IFAD (UCIP IFAD), finanțează construcția proiectelor de infrastructură pentru grupurile de agenți economici.

UCIP IFAD este in proces de evaluare și selectare a Cererilor de finanțare a obiectelor de infrastructură pentru anul 2021.

UCIP IFAD va contracta în bază de concurs o companie pentru prestarea serviciilor de consultanță la elaborare a Studiilor de Fezabilitate la proiectele investiționale pentru aproximativ 13 grupuri de agenți economici care au depus cereri de finanţare pentru anul 2021.

 

Prestatorul de servicii selectat în bază de concurs, va elabora Studiile de Fezabilitate pentru Proiectele de investiții în infrastructură care va include și impactul economic și financiar propriu zis.

 

Sarcini şi responsabilități:

Compania de consultanță va avea următoarele sarcini:

  • Studierea formularului cererii de finanțare, și Argumentării tehnico-economice  depuse la concurs de grupul-client, pentru a stabili obiectivele proiectului investițional, structura grupului client, domeniul de activitate economică, amplasarea, etc 
  • Elabora un Plan grafic de activitate pentru fiecare Cerere, grup-client întru asigurarea elaborării Planului investițional în termenii stabiliți.
  • Vizitarea în teren a Grupului-client pentru colectarea și procesarea datelor despre activitatea de producere, recoltare și comercializare a producției a membrilor grupului,
  • Evaluarea potențialilor riscuri la proiectul investițional,
  • Evaluarea impactul economic, social și de mediu în urma construcției obiectului de infrastructură,
  • Elaborarea Studiului de Fezabilitate după structura agreată la semnarea contractului și prezentarea la UCIP-IFAD pentru aprobare,
  • Ajustarea  Studiului de Fezabilitate în baza observațiilor în scris eliberate de UCIP IFAD la prezentare studiului de Fezabilitate.

 

 

Cerinţele minime de eligibilate şi Scrisoarea de exprimare a interesului (care va include materiale și informațiile care demonstrează experiența și calificarea ofertantului, completată conform modelului Scrisorii de Exprimare a Interesului) precum şi alte detalii le găsiţi publicate pe site-ul www.ucipifad.md în rubrica Achiziții, Licitația 34/20 PRR.

 

Expresiile de interes vor fi transmise în scris la adresa de mai jos (personal, prin poștă, sau e-mail) până la 06.07.2020, ora 16:00.

 

Mai multe informații pot fi solicitate în scris la adresa indicată mai jos:

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD)

Attn: Nicolae Babără, Specialist Procurări, of.  1307, 

bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 162,  Chișinău,

MD-2004,  Republica Moldova.

E-mail: procurement@ucipifad.md