Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Cerere de exprimare a interesului: Servicii pentru evaluarea activității a 9 școli de câmp pentru fermieri în domeniul agriculturii conservative și a unei scoli de câmp pentru fermieri în domeniul agriculturii ecologice.

Programul Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă (PRRECI), implementat de către Unitatea Consolidată pentru Implementarea Proiectelor (UCIP IFAD), a fost conceput pentru a acorda suport populației rurale în vederea sporirii veniturilor și a rezilienței economice și climatice. Unul dintre scopurile Programului este de a îmbunătăți capacitatea de adaptare a producătorilor agricoli la schimbările climatice prin promovarea și extinderea abordărilor agricole reziliente.

 

Cu suportul Programului au fost create 10 școli de câmp pentru fermieri (ȘCF) în domeniul agriculturii conservative (AC) și 1 SCF în domeniul agriculturii ecologice (AE). Cunoștințele și practica atât internațională, cât și locală în domeniul AC și AE sunt colectate în cadrul acestor școli și diseminate prin instruirea producătorilor agricoli în colaborare cu instituțiile de învățământ, cercetare și cele specializate în domeniul agriculturii și domenii relevante.

 

În acest context UCIP IFAD anunță concurs pentru selectarea unei companii de consultanță care va dispune de o echipă de experți naționali și un expert internațional (în continuare numit prestator de servicii) pentru efectuarea unei evaluări a școlilor de câmp pentru fermieri (ȘCF) create în cadrul PRRECI.

 

Pentru realizarea contractului, Prestatorul de servicii va întreprinde următoarele:

 I. Evaluarea activității ȘCF, identificarea istoriilor de succes, provocărilor și a lecțiilor învățate care va cuprinde următoarele sarcini și responsabilități:

  • Examinarea studiilor de pre-fezabilitate a ȘCF-lor;
  • Intervievarea a 2 experți contractați de UCIP IFAD pentru oferirea serviciilor de consultanță și asistență tehnică ȘCF în domeniul aplicării TCLS și examinarea rapoartelor (semianuale și anuale) elaborate de aceștia;
  • Intervievarea expertului contractat de UCIP IFAD pentru oferirea serviciilor de consultanță ȘCF în analiza eficienței economice la implementarea TCLS și examinarea rapoartelor (semi anuale și anuale) elaborate de acesta;
  • Intervievarea prestatorului de servicii contractat de UCIP IFAD pentru prelevarea probelor și  determinarea proprietăților solului pe parcelele loturilor demonstrative cu aplicarea TCLS și martor pe care se aplică tehnologia convențională de lucrare a solului și examinarea rapoartelor anuale de analiză și descriere a rezultatelor investigațiilor de laborator.
  • Intervievarea presatorului de servicii contractat de UCIP IFAD pentru acordarea serviciilor de logistică la organizarea instruirilor în cadrul ȘCF  pentru promovarea și diseminarea in rândul producătorilor agricoli a principiilor de aplicare a TCLS.
  • Organizarea vizitelor în teren și intervievarea reprezentanților ȘCF.
  • Selectarea și intervievarea participanților la seminarele organizate în cadrul ȘCF.
  • Elaborarea Raportului de totalizare a activității 9 (nouă) ȘCF în domeniul AC  și 1 (una) SCF în domeniul AE în perioada 2015-2020;

 II. Elaborarea conținutului, a prezentării grafice (design) și imprimarea publicației ”Istorii de succes, provocările și lecțiile învățate în domeniul aplicării TCLS în cadrul ȘCF” cu scopul diseminării rezultatelor activității ȘCF-lor și elaborarea unui plan de diseminare a publicației părților interesate;

 III. Organizarea unui Seminar informativ ”Rezultatele evaluării activității ȘCF-lor: provocări, lecții învățate și istorii de succes în domeniul aplicării TCLS” cu participarea reprezentanților ȘCF și a altor părți interesate (reprezentanți ai MADRM, sectorului științific și academic, prestatorilor de servicii implicați la implementarea activităților în cadrul ȘCF,experți și practicieni în domeniu etc.)

 Diseminarea publicației ”Istorii de succes, provocările și lecțiile învățate în domeniul aplicării TCLS în cadrul ȘCF” părților interesate;

 

Criteriile minime de eligibilitate față de Companie/Consorțiul de companii; criteriile de calificare pentru includerea în lista scurtă şi modelul scrisorii de exprimare a interesului le găsiţi pe site-ul http://www.ucipifad.md în rubrica Achiziții/Servicii de consultanță, Licitația 38/20 PRRECI.

 

Companiile și experții individuali care au fost contractați de UCIP IFAD pentru acordarea asistenței tehnice și consultanței ȘCF nu vor fi admise/admiși la licitație.

 

Prestatorul de servicii va fi selectat in conformitate cu metoda Metodade Selectare Bazată pe Calitate-Cost (QCBS) expusă in Manualul de Procurări IFAD.

 

Doar companiile care vor fi selectate in Lista scurtă vor fi invitate să prezinte oferta tehnică și oferta financiară.

 

Scrisorile de exprimare a interesului autentificate cu semnătura persoanei responsabile și ștampila companiei vor fi transmise electronic la adresa de mai jos până la pînă la 10.09.2020, ora 17:00 cu mențiunea „Pentru Licitația 38/20 PRRECI.

 

Vă mai informăm că orice modificare sau distorsionare a veridicității informațiilor prezentate în cadrul formularului de concurs poate duce la descalificarea companiei DVS.

 

Mai multe informații pot fi solicitate în scris la adresa indicată mai jos:

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD)

Attn: Nadejda Russu, Specialist Procurări, of.  1307, 

bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 162,  Chișinău,

MD-2004,  Republica Moldova.

E-mail: procurement@ucipifad.md